1
00:02:11,450 --> 00:02:15,620
Smrad je vůně, vůně smrad.

2
00:02:15,780 --> 00:02:20,460
Vine se mhou a čmoudem z blat.

3
00:02:24,290 --> 00:02:29,880
Kdy my tři se zas sejdem ve vichřici,
v hromobití a plískanici?

4
00:02:30,090 --> 00:02:35,680
Až ztichne té rvačky jek a ryk,
šik jeden až zadáví druhý šik.

5
00:02:35,800 --> 00:02:39,100
- Se soumrakem v jeden mžik!
- Kde se sejdem?

6
00:02:39,230 --> 00:02:41,190
Na vřesovišti.

7
00:02:41,310 --> 00:02:45,730
Makbethovi věštit příští.

8
00:06:14,440 --> 00:06:17,360
- Kdo je ten zakrvácený muž?
- Vítej!

9
00:06:17,530 --> 00:06:21,700
Králi hlas, jak dopadla řež,
když opouštěl jsi pole.

10
00:06:21,860 --> 00:06:27,950
Ukrutný Makdonwald z Hebrid a z Irska
dostal posilou pluky hrdlořezů.

11
00:06:28,120 --> 00:06:31,210
A štěstěna se usmívala naň.

12
00:06:31,370 --> 00:06:34,710
- Ale bohatýr Makbeth...
- Věru jím jest!

13
00:06:34,880 --> 00:06:37,960
...se prorubal až k tomu psu!

14
00:06:38,130 --> 00:06:41,130
Ruku mu netisk,
ni se s ním nežehnal,

15
00:06:41,300 --> 00:06:45,300
dokud mu břich od pupku
nerozpáral po čelist.

16
00:06:45,470 --> 00:06:47,640
Chrabrý bratranče!

17
00:06:47,810 --> 00:06:50,890
Však norský král,
s výzbrojí novou,

18
00:06:51,060 --> 00:06:54,650
se svěžími pluky
hnal na nás útokem.

19
00:06:54,810 --> 00:06:59,240
A nezalekli se naši vůdcové,
Makbeth a Banko?

20
00:06:59,400 --> 00:07:03,740
Bodejť! Jak vrabců orlové,
jak macků lvi!

21
00:07:03,910 --> 00:07:08,660
Tvá řeč ti sluší jak tvé rány:
čest je obojího chuť.

22
00:07:08,830 --> 00:07:11,410
........