1
00:00:02,210 --> 00:00:03,755
<i>V předchozích dílech Hannibala...</i>

2
00:00:03,775 --> 00:00:06,528
- Chci, abyste přiznal,
co jste. - Odmítáte vidět

3
00:00:06,562 --> 00:00:09,697
- monstrum, co ve vás roste.
- Chci práva na váš příběh.

4
00:00:09,731 --> 00:00:14,401
Jsou vaše, Freddie.
Co dělá dědička Vergerovy dynastie

5
00:00:14,436 --> 00:00:16,671
baličů masa u mých dveří?

6
00:00:16,705 --> 00:00:19,941
Máme podobné problémy.
Pokusila jsem se zabít bratra.

7
00:00:19,975 --> 00:00:22,944
- Hádám, že si o to koledoval.
- Hledají vás.

8
00:00:22,985 --> 00:00:24,985
Je důležité, abyste udělal
to, co vám řeknu.

9
00:03:02,304 --> 00:03:04,806
Řekl bych, že jsme si kvit.

10
00:03:07,076 --> 00:03:09,678
Já poslal někoho,
aby vás zabil,

11
00:03:10,212 --> 00:03:12,513
vy jste někoho poslal,
aby zabil mě.

12
00:03:17,019 --> 00:03:19,020
Jsme vyrovnání.

13
00:03:20,823 --> 00:03:23,191
Považujte to za
reciproční čin.

14
00:03:25,194 --> 00:03:29,230
Slušné společnosti obvykle
připravení o život tabuizují.

15
00:03:29,265 --> 00:03:31,966
Bez smrti bychom
byli v rozpacích.

16
00:03:33,569 --> 00:03:37,338
To vyhlídka smrti
nás vede k velikosti.

17
00:03:38,373 --> 00:03:40,375
Zabil jste ho
vlastníma rukama?

18
00:03:42,845 --> 00:03:44,345
Bylo to...

19
00:03:51,520 --> 00:03:52,988
intimní.

20
00:03:55,491 --> 00:03:57,959
Zaslouží si to intimitu.

21
00:03:59,194 --> 00:04:01,496
Byl jste posledním
nepřítelem Randalla Tiera.

22
00:04:33,162 --> 00:04:35,563
........