1
00:00:01,345 --> 00:00:03,466
V předchozích dílech jste viděli:

2
00:00:03,624 --> 00:00:08,953
- Jsme poslední z těch, které jste nazývali Antikové.
- Byli bychom vděční za pomoc při boji s Wraithy.

3
00:00:09,053 --> 00:00:12,685
Zničíme Wraithy, až my uznáme za vhodné.

4
00:00:12,785 --> 00:00:15,684
- Nezdají se mi moc "Antičtí".
- Antičtí?

5
00:00:15,784 --> 00:00:18,588
Snad jde pouze o špatný začátek.

6
00:00:22,300 --> 00:00:22,995
Nejsou to lidé.

7
00:00:23,270 --> 00:00:24,038
McKayi!

8
00:00:25,077 --> 00:00:26,503
Jsou to stroje.

9
00:00:26,872 --> 00:00:28,573
Replikátoři.

10
00:00:30,080 --> 00:00:35,080
Takže, jsem na Atlantis a potřebuji
se dostat na Zemi. Co udělám?

11
00:00:35,904 --> 00:00:40,547
Od doby, co již nemáme přístup k ZPM
z důvodu nepředvídatelných okolností,

12
00:00:40,768 --> 00:00:46,370
je mou jedinou možností zavolat Daedala a strávit
tři týdny mletím palců na cestě domů.

13
00:00:46,819 --> 00:00:53,921
Až doteď. Představuji vám
McKay-Carter, mezigalaktický most z bran.

14
00:00:54,436 --> 00:01:01,536
34 bran z Mléčné dráhy a systému Pegasus bylo
stategicky rozmístěno do prostoru mezi galaxiemi.

15
00:01:01,918 --> 00:01:07,164
Jednoduše vstoupíte na jedné ze
stran, například na Atlantisu a bum!

16
00:01:07,486 --> 00:01:16,065
Makro, které jsem napsal speciálně pro tuto příležitost, rozkáže
každé bráně v řetězci předat svůj buffer na další.

17
00:01:16,166 --> 00:01:19,944
Další, další, další...
Dokud nedorazíte sem.

18
00:01:20,092 --> 00:01:26,103
Mezistanice, kde jednoduše opustíte
prostor Pegasus a vstoupíte do prostoru Mléčné dráhy,

19
00:01:26,203 --> 00:01:34,137
kde vás podobný mark kód přenese přímo do SGC.
Celková doba cesty je něco přes 30 minut.

20
00:01:34,478 --> 00:01:35,942
Velký potlesk.

21
00:01:38,092 --> 00:01:39,574
Děkuji. Dost!

22
00:01:39,869 --> 00:01:42,403
Mezistanice ještě není zapojena, takže...

........