1
00:00:08,726 --> 00:00:12,560
Toto je příběh dvou lodí.

2
00:00:12,606 --> 00:00:16,918
Na palubě jedné, která přistála
v severním Peru v roce 1528,

3
00:00:16,966 --> 00:00:21,676
bylo 13 Španělů doprovázejících
conquistadora Francisca Pizarra.

4
00:00:23,606 --> 00:00:28,919
Jejich cílem bylo připojit obrovský
nový kontinent pro krále Španělska.

5
00:00:34,326 --> 00:00:39,605
Na palubě druhé lodi, která přistála
v Severní Americe o sto let později,

6
00:00:39,646 --> 00:00:42,240
byli obyčejní Angličtí pracující,

7
00:00:42,286 --> 00:00:45,278
kteří si jednoduše chtěli
zasloužit trochu půdy pro sebe

8
00:00:45,326 --> 00:00:47,635
v potu svých dlaní.

9
00:00:50,486 --> 00:00:54,081
Dvě lodě symbolizují příběh dvou Amerik.

10
00:00:54,126 --> 00:00:58,404
Na jedné, dobyvatelé.
Na druhé upsaní zaměstnanci.

11
00:00:58,446 --> 00:01:02,075
Jedni snili o krádeži, hory zlata Inků.

12
00:01:04,846 --> 00:01:08,282
Druzí věděli, že mají před
sebou roky tvrdé dřiny.

13
00:01:10,606 --> 00:01:14,519
Zásadní rozdíl mezi těmito
dvěma skupinami námořníků

14
00:01:14,566 --> 00:01:18,798
změní celý průběh Západní historie ...

15
00:01:20,926 --> 00:01:24,839
... požene jednu z
Amerik na samý vrchol

16
00:01:24,886 --> 00:01:26,922
prosperity a moci.

17
00:01:26,966 --> 00:01:28,877
Co to bylo?

18
00:01:31,526 --> 00:01:34,802
V této sérii identifikuji šest
jedinečných faktorů.

19
00:01:34,846 --> 00:01:40,000
Nazývám je vražednými aplikacemi,
které postavili Západ nad ostatní.

20
00:01:40,046 --> 00:01:43,004
První dvě byli soutěž a věda.

21
00:01:43,046 --> 00:01:46,083
V tomto filmu, se podívám na
vražednou aplikaci číslo tři,

22
00:01:46,126 --> 00:01:48,959
která ukazuje, proč demokracie
založená na vlastnictví půdy
........