1
00:00:34,740 --> 00:00:39,740
POPOLY

2
00:01:28,780 --> 00:01:33,780
Taliansko, 1797

3
00:01:52,380 --> 00:01:57,379
Pieseň poľských legionárov v Taliansku
uzrela svetlo sveta r. 1797.

4
00:01:57,380 --> 00:02:03,380
Od r. 1926 je štátnou hymnou
Poľskej republiky.

5
00:02:53,100 --> 00:02:58,100
Pochválený buď Ježiš Kristus!

6
00:02:58,380 --> 00:03:00,699
Až na veky vekov.

7
00:03:00,700 --> 00:03:03,499
- K akej jednotke patríte?
- My sme strelci.

8
00:03:03,500 --> 00:03:06,059
Z prvej kompánie 2. bataliónu.

9
00:03:06,060 --> 00:03:07,819
A z akej formácie?

10
00:03:11,020 --> 00:03:14,139
- Kto vám velí?
- Generál Dabrowski!

11
00:03:14,140 --> 00:03:19,750
- Ach, tak.
- Pekné stretnúť rodáka!

12
00:06:37,180 --> 00:06:42,180
NA PAMIATKU STATOČNÝCH

13
00:06:53,900 --> 00:06:58,900
Baska!

14
00:07:26,740 --> 00:07:31,740
Hej, sane!

15
00:07:37,700 --> 00:07:45,100
Zahrajte niečo! Nech kone letia, haha!

16
00:08:43,380 --> 00:08:46,219
Baska, ideš domov!

17
00:08:46,220 --> 00:08:50,299
Už tretí deň sa takto vezieme na saniach,
od jedného panstva do druhého!

18
00:08:50,300 --> 00:08:54,339
Nie je tak, Helenka?

19
00:08:54,340 --> 00:08:59,340
Hej, sane, leťte!

20
00:11:20,980 --> 00:11:25,980
Prines čaše, starý!

21
00:11:43,420 --> 00:11:46,619
Kto je ďalší?

22
00:11:46,620 --> 00:11:49,939
- Voda je studená, pane.
- Ja vás zahrejem!

23
00:11:49,940 --> 00:11:54,139
- Dám vám jeden červený zlotý!
- Voda je studená, jasný pane.

........