1
00:00:00,992 --> 00:00:03,226
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,563 --> 00:00:06,902
Co jsem to udělal?

3
00:00:06,993 --> 00:00:08,805
Další pro mě a tady zabijáka špionů.

4
00:00:08,905 --> 00:00:10,590
Co po mně chcete?

5
00:00:15,124 --> 00:00:16,856
Jak se blížíme k cílové pásce,

6
00:00:16,930 --> 00:00:19,093
nebudu už každý den
přítomen v kanceláři.

7
00:00:19,180 --> 00:00:21,365
Jmenoval Charlieho Isaacse
svým zástupcem.

8
00:00:21,469 --> 00:00:24,844
- Připravená začít pracovat? - Myslíš
pokračovat na implozi pro Franka?

9
00:00:24,908 --> 00:00:28,289
- Tom... sáhl na mě. Musíš něco udělat.
- Muži zůstanou muži.

10
00:00:28,341 --> 00:00:31,584
- Bylo to normální? Co se mezi námi
tu noc stalo. - Usnulas.

11
00:00:32,459 --> 00:00:36,016
Pokud víte, kdo jsem, pak víte, že jsem
poslední rok strávil prací na implozi.

12
00:00:36,063 --> 00:00:37,609
Potřebuju rozbušky.

13
00:00:37,696 --> 00:00:38,911
Neznáte mě.

14
00:00:38,953 --> 00:00:41,253
- Stvořili jsme monstrum.
- Ale užitečné monstrum.

15
00:00:41,329 --> 00:00:42,763
Tys zaklepal na mé dveře.

16
00:00:42,826 --> 00:00:46,246
- A teď padesát mých lidí pracuje
na tvém problému. - Našem problému.

17
00:01:34,016 --> 00:01:35,886
Chcete, abych tu na vás počkal?

18
00:01:36,375 --> 00:01:38,821
Řek bych, že si tu asi
dlouho nepobudete.

19
00:01:39,206 --> 00:01:40,851
Ne, děkuju.

20
00:01:41,632 --> 00:01:42,799
Díky.

21
00:01:44,511 --> 00:01:48,831
<i>Všechen personál musí projít hlavním
kontrolním stanovištěm u hlavní brány,</i>

22
00:01:48,928 --> 00:01:52,166
<i>při každém vstupu
či odchodu z Los Alamos.</i>

23
........