1
00:01:34,280 --> 00:01:36,236
Nemůžu spát.

2
00:01:37,680 --> 00:01:40,114
Je mi zima.
- Jakoby to bylo to nejhorší!

3
00:01:40,280 --> 00:01:42,396
To je to nejhorší!

4
00:01:43,400 --> 00:01:45,755
Vlez si do postele k tvému bratrovi.

5
00:01:45,960 --> 00:01:48,713
A mám hlad.
- Nemáme nic k jídlu.

6
00:01:48,920 --> 00:01:51,229
Ale já mám hlad.
- Nic nemáme!

7
00:01:57,760 --> 00:01:59,432
Jacobe...

8
00:02:00,760 --> 00:02:02,796
Spíš?

9
00:02:04,200 --> 00:02:06,236
Posuň se.

10
00:02:29,640 --> 00:02:32,473
Máma nepůjde?
-Ne.

11
00:02:32,680 --> 00:02:34,636
Pojď!

12
00:03:09,440 --> 00:03:11,431
Fakt musíme jít tak daleko?

13
00:03:25,120 --> 00:03:29,033
Tyhle malé ne.
Tam nahoře jsou větší větve.

14
00:04:17,400 --> 00:04:18,958
Kráva!

15
00:04:20,960 --> 00:04:22,439
Kráva!

16
00:04:22,640 --> 00:04:25,359
Tati! Jacobe!

17
00:04:34,120 --> 00:04:35,872
Tati!

18
00:04:49,680 --> 00:04:51,432
Marie!

19
00:05:33,280 --> 00:05:35,032
Sakra!

20
00:05:47,000 --> 00:05:48,956
Hajzle!

21
00:06:31,520 --> 00:06:33,476
Zůstaň kde jsi!

22
00:06:37,920 --> 00:06:42,630
Jak se dostaneme domů?
- Domů? On nás opustil.

23
00:06:43,360 --> 00:06:45,396
Opustil? Proč?

24
00:06:45,600 --> 00:06:48,910
........