1
00:00:01,967 --> 00:00:04,052
<i>Viděli jste.</i>

2
00:00:04,094 --> 00:00:06,680
<i>Hledači pokladů
učinili děsivý objev,</i>

3
00:00:06,722 --> 00:00:12,060
<i>když narazili na podvodní hřbitov
u pobřeží Miami.</i>

4
00:00:14,479 --> 00:00:18,525
To znamená, že venku běhá
novej sériovej vrah.

5
00:00:18,817 --> 00:00:22,738
-Řezník se zálivu?
-Tak mu říkají novináři.

6
00:00:22,779 --> 00:00:25,115
Dalšího sériového vraha
nepotřebujeme.

7
00:00:25,490 --> 00:00:30,871
13 a není konec. Mají toho tolik,
že vezmou posily zvenku.

8
00:00:30,912 --> 00:00:36,001
Frank Lundy? To je hvězda.
Ten všechno rozlouskne.

9
00:00:36,043 --> 00:00:39,254
<i>Ten muž stojí mezi mnou
a celou smrti.</i>

10
00:00:39,296 --> 00:00:44,426
Společně pachatele najdeme.
Vzhůru za Řezníkem se zálivu.

11
00:00:44,676 --> 00:00:47,888
<i>Můj život je peklo,
co mám Doakese za patami.</i>

12
00:00:47,929 --> 00:00:53,143
Paul trval na tom,
že jsi ho praštil do hlavy,

13
00:00:53,477 --> 00:00:58,106
-odtáhl na hotel a nadopoval.
-Chránil jsem tebe a děti.

14
00:00:58,148 --> 00:01:03,487
Jestli mezi námi ještě něco je,
tak mi pravdivě odpovíš.

15
00:01:06,615 --> 00:01:08,909
Jsi snad závislý?

16
00:01:09,785 --> 00:01:12,078
Ano, mám závislost.

17
00:03:02,605 --> 00:03:05,650
NEPŘÍJEMNÁ LEŽ

18
00:03:13,450 --> 00:03:18,788
-Jmenuju se Caroline, jsem závislá.
-Ahoj, Caroline. -Ahoj.

19
00:03:19,831 --> 00:03:24,502
Začala jsem brát prášky na bolest
po operaci zad.

20
00:03:25,045 --> 00:03:31,843
Ale už je nepotřebuju kvůli bolesti.
Teď už je jen potřebuju.

21
00:03:32,052 --> 00:03:37,182
<i>Já potřebuju lepicí pásku.
Docházejí mi i pytle na odpad.</i>
........