1
00:00:06,314 --> 00:00:07,880
Máš minutku, šéfe?

2
00:00:07,882 --> 00:00:09,281
No, mám docela dost práce.

3
00:00:09,283 --> 00:00:12,218
Právě píšu nový kód
pro programovací rozhraní.

4
00:00:12,220 --> 00:00:13,769
Jsem z budoucnosti.

5
00:00:13,771 --> 00:00:16,172
Jsem hezký robot.

6
00:00:16,174 --> 00:00:17,807
Nezatěžoval bych tě tím,

7
00:00:17,809 --> 00:00:19,041
kdyby to nebylo důležité.

8
00:00:19,043 --> 00:00:20,493
Dobře, ale udělej to rychle.

9
00:00:20,495 --> 00:00:21,627
To je má specialita.

10
00:00:21,629 --> 00:00:23,561
Zeptej se kterékoliv ženy,
se kterou jsem kdy spal.

11
00:00:25,107 --> 00:00:27,021
Zavolám oběma.

12
00:00:28,285 --> 00:00:29,268
Tak o co jde?

13
00:00:29,270 --> 00:00:32,305
Pohleď na tvůj nový

14
00:00:32,307 --> 00:00:33,623
hrnek na kafe.

15
00:00:35,810 --> 00:00:37,693
Cože?

16
00:00:37,695 --> 00:00:39,762
Chtěl jsi, abych sehnal
nové hrníčky do tvé kanceláře.

17
00:00:39,764 --> 00:00:40,780
Tak co na ně říkáš?

18
00:00:40,782 --> 00:00:42,565
Ze shora je díra

19
00:00:42,567 --> 00:00:43,733
a zespod není.

20
00:00:43,735 --> 00:00:44,867
Dobře ty.

21
00:00:44,869 --> 00:00:45,918
Díky.

22
00:00:45,920 --> 00:00:47,086
Co na nich chceš mít napsáno?

23
00:00:47,088 --> 00:00:48,671
Napsáno?

24
00:00:48,673 --> 00:00:49,689
Máš na výběr mezi

25
........