1
00:00:05,127 --> 00:00:08,095
<i>Ó můj bože. Ó můj bože. Ó můj bože.</i>

2
00:00:08,097 --> 00:00:10,931
<i>Ó můj bože, Jenny!
Ó můj bože.</i>

3
00:00:10,933 --> 00:00:12,332
<i>- Jo...
- Ó můj bože.</i>

4
00:00:12,334 --> 00:00:14,935
Ó můj bože.

5
00:00:14,937 --> 00:00:17,171
<i>Nandej mi to!</i>

6
00:00:17,173 --> 00:00:18,705
<i>Nandej mi to, Jenny.</i>

7
00:00:18,707 --> 00:00:20,741
Tak už jí to nandej.

8
00:00:26,781 --> 00:00:27,681
Ahoj.

9
00:00:27,683 --> 00:00:29,316
Ahoj. Taky nemůžeš spát?

10
00:00:29,318 --> 00:00:32,386
Ne. Jenny a její kamarádka zešílely.

11
00:00:32,388 --> 00:00:35,189
Přiměl jsi už někdy
nějakou ženu takhle křičet?

12
00:00:35,191 --> 00:00:36,256
Jednou.

13
00:00:36,258 --> 00:00:38,125
Srazil jsem ji autem.

14
00:00:38,127 --> 00:00:39,793
Tohle zní, jako by ji Jenny srazila

15
00:00:39,795 --> 00:00:43,063
a pak ji ještě přejela.

16
00:00:43,065 --> 00:00:44,698
A pak ji srazila,

17
00:00:44,700 --> 00:00:47,067
a znovu ji přejela.

18
00:00:48,503 --> 00:00:50,437
Pak ji srazila znovu

19
00:00:50,439 --> 00:00:52,272
a ještě jednou přejela.

20
00:00:52,274 --> 00:00:55,542
Napočítal jsem osm orgasmů
a to nepočítám svůj.

21
00:00:55,544 --> 00:00:56,910
- Hej, je to moje neteř.
- Jo, jasně.

22
00:00:56,912 --> 00:00:59,880
a z úcty k tobě jsem
poslouchal jen její kamarádku.

23
00:00:59,882 --> 00:01:02,015
Jo. Já taky.

24
00:01:03,084 --> 00:01:05,219
........