1
00:00:07,107 --> 00:00:09,092
Musíme jít.

2
00:00:09,192 --> 00:00:10,310
Teď jsme přišli.

3
00:00:10,311 --> 00:00:12,878
Já vím, ale já musím.

4
00:00:13,547 --> 00:00:15,514
Musím na záchod.

5
00:00:15,516 --> 00:00:17,933
Už mě nebaví být otrokem

6
00:00:17,935 --> 00:00:19,685
tvého strachu z veřejných záchodků.

7
00:00:19,687 --> 00:00:21,404
Víš, co tam lidi dělají?

8
00:00:21,406 --> 00:00:23,522
Chodí tam na záchod.

9
00:00:23,524 --> 00:00:26,325
Přesně. Nejde
mi o prkýnko, ale...

10
00:00:26,327 --> 00:00:28,694
to kolem.

11
00:00:28,696 --> 00:00:30,863
Už jsi mi znechutil tolik věcí,
které jsem měl rád

12
00:00:30,865 --> 00:00:33,232
a nenechám tě,
abys mi znechutil i sraní.

13
00:00:33,234 --> 00:00:36,168
Fajn, ale pokaždé,
co si sedneš na veřejné záchodky, je,

14
00:00:36,170 --> 00:00:37,386
jako by ses dotýkal zadkem

15
00:00:37,388 --> 00:00:39,839
všech ostatních zadků,
které tam seděly před tebou.

16
00:00:39,841 --> 00:00:41,374
Vidíš ho?

17
00:00:41,376 --> 00:00:44,010
Možná si právě teď
jdu třít zadek o ten jeho.

18
00:00:46,579 --> 00:00:49,015
A znechutil mi i sraní.

19
00:00:49,017 --> 00:00:51,467
Omluv mě. Walden?

20
00:00:51,469 --> 00:00:52,584
Ano?

21
00:00:52,586 --> 00:00:54,586
Určitě si mě nepamatuješ,

22
00:00:54,588 --> 00:00:56,355
ale pracovala jsem pro tebe.

23
00:00:56,357 --> 00:00:58,607
Promiň, ale nepamatuju si tvé jméno.

24
00:00:58,609 --> 00:01:01,694
........