1
00:00:00,300 --> 00:00:03,108
Někdo pomohl
Marcusi Foxovi s návratem.

2
00:00:03,733 --> 00:00:05,804
Řekneš jim,
že mě pořád hledáš,

3
00:00:06,629 --> 00:00:09,865
a až se vrátím,
neuvidí mě přicházet.

4
00:00:10,390 --> 00:00:11,703
Běž, Meadow, běž!

5
00:00:15,728 --> 00:00:18,779
Pokud se potkáme potřetí,
bude to protože tě budu muset zabít.

6
00:00:18,904 --> 00:00:20,581
Co chtějí?
V co věří?

7
00:00:20,606 --> 00:00:24,511
Věří v to, že každý má
dva životy, dvě duše.

8
00:00:24,536 --> 00:00:25,872
Co to je za kravinu?

9
00:00:25,897 --> 00:00:28,999
Je to symbol osoby,
kterou jsem byla a můžu opět být.

10
00:00:29,424 --> 00:00:33,782
- Spustí mě.
- Jen proto, že můžeš žít znova,

11
00:00:33,807 --> 00:00:36,473
neznamená, že bys měla!

12
00:00:36,498 --> 00:00:38,531
Všichni jsou svázáni
s tou Sicomacy Trust.

13
00:00:38,556 --> 00:00:41,811
Todd Crane, Marcus Fox,
Rose Gilchristová.

14
00:00:42,236 --> 00:00:44,220
Gary, ne!
Ne!

15
00:00:47,445 --> 00:00:50,945
QUEENS, NEW YORK
23. ČERVENCE 1931

16
00:01:06,170 --> 00:01:09,605
Máme v publiku
speciálního hosta!

17
00:01:09,630 --> 00:01:15,142
Sice měl menší pauzu, ale řekl, že by
nám mohl vyfoukat pár sladkých tónů.

18
00:01:15,867 --> 00:01:20,219
Tento kocour je jedním
z nejlepších muzikantů všech dob!

19
00:01:20,244 --> 00:01:23,299
Dámy a pánové,
přivítejte na pódiu

20
00:01:23,324 --> 00:01:26,857
Leona Bixe Beiderbeckera!

21
00:01:40,482 --> 00:01:42,360
Tahle je pro Rose.

........