1
00:02:45,987 --> 00:02:48,987
- Odchýlil jste se od kurzu o 2 stupně.
- Ano, pane!

2
00:02:50,596 --> 00:02:52,596
Musím je pořád hlídat.

3
00:02:55,411 --> 00:02:57,411
Jinak jsou nedbalí.

4
00:03:00,611 --> 00:03:02,511
Velmi nedbalí.

5
00:03:05,378 --> 00:03:07,478
Měli bysme se
ukázat na párty, kapitáne.

6
00:03:08,296 --> 00:03:13,296
Zatracení pasažéři! Jsem kapitán,
ne konferenciér večírků.

7
00:03:14,003 --> 00:03:19,003
Postarejte se o ní.
Příští 3 dny bude jen vaše.

8
00:03:20,659 --> 00:03:21,859
To udělám.

9
00:03:24,054 --> 00:03:26,054
Ověřujte pozici každých 30 minut.

10
00:03:26,247 --> 00:03:29,747
Vyřiďte posádce, že zítra
na žádnou párty nejdu.

11
00:03:31,529 --> 00:03:36,529
Ledaže byste šel vy?
Prý jste výborný společník.

12
00:03:37,629 --> 00:03:39,629
Záleží na tom, s kým mluvím, pane.

13
00:03:41,198 --> 00:03:44,498
Bastard! Díky Bohu, že je to
jeho poslední plavba.

14
00:04:21,466 --> 00:04:26,466
- Kéž by mi bylo o 20 let míň.
- K tanci se mnou to není třeba.

15
00:04:34,268 --> 00:04:37,268
Proč nejdeš spát.
Už ani neudržíš otevřené oči.

16
00:04:39,189 --> 00:04:45,189
- Za chvíli půjdeš do postele.
- To není fér! Ona může, proč ne já?

17
00:04:45,970 --> 00:04:47,170
Jsem starší.

18
00:04:47,895 --> 00:04:49,895
To už stačilo, pro vás oba.

19
00:05:09,934 --> 00:05:16,334
Mám rád chlast. Dělá mě šťastným.
Jste šťastní vy? Zakřičte jak!

20
00:05:16,999 --> 00:05:19,199
Hlasitěji, neslyším!

21
00:06:06,251 --> 00:06:09,251
Dámy a pánové,
to je náš kapitán.

22
00:06:09,699 --> 00:06:13,299
Každý by mu chtěl poděkovat
za bezproblémovou jízdu.
........