1
00:00:57,491 --> 00:01:00,497
<i>Jsme pod palbou!
Jsme pod palbou!</i>

2
00:01:10,404 --> 00:01:11,839
Pozor na šesti hodinách!

3
00:01:13,907 --> 00:01:15,441
Hněte se! Jdeme!

4
00:01:15,442 --> 00:01:17,253
Kryj mě!

5
00:01:18,111 --> 00:01:19,178
Jdi, jdi!

6
00:01:19,179 --> 00:01:20,853
Pohněte!

7
00:01:20,948 --> 00:01:22,486
Jdeme!

8
00:02:31,418 --> 00:02:32,819
Jimmy, jdi s ním.

9
00:03:08,488 --> 00:03:09,622
Kurva.

10
00:03:09,623 --> 00:03:12,401
Ježiši, co to smrdí?

11
00:03:28,475 --> 00:03:30,149
<i>Oh, ne.</i>

12
00:03:31,311 --> 00:03:33,045
<i>Co to je?</i>

13
00:03:33,046 --> 00:03:35,255
<i>Co to kurva je?</i>

14
00:03:36,083 --> 00:03:37,655
<i>Sakra!</i>

15
00:03:58,071 --> 00:03:59,371
Kde je to?

16
00:03:59,372 --> 00:04:01,841
Popelář to našel
na dně kontejneru.

17
00:04:01,842 --> 00:04:03,175
Je to támhle.

18
00:04:03,176 --> 00:04:04,276
To je Sarchie?

19
00:04:04,277 --> 00:04:07,079
Jo, on a Butler byli jako první na místě činu.

20
00:04:07,080 --> 00:04:09,357
Strážníku, pokud bych to mohl převzít.

21
00:04:13,080 --> 00:04:15,357
Strážníku, pokud bych to teď mohl převzít, prosím.

22
00:05:09,743 --> 00:05:11,645
Co to je?

23
00:05:12,345 --> 00:05:13,979
- Co?
- Na tvoji hlavě.

24
00:05:13,980 --> 00:05:15,552
To je kšiltovka.

25
........