1
00:00:01,002 --> 00:00:03,322
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,872 --> 00:00:06,839
Každopádně, vy máte tu možnost
odejít z Kopce, kdykoli jen chcete.

3
00:00:06,919 --> 00:00:10,492
Jen proto, že by to mohlo mít následky,
neznamená to, že nemáš možnost volby.

4
00:00:10,560 --> 00:00:14,863
- Sáhl na mě. - Co chceš říct tím,
že na tebe sáhl. - Přestaňte.

5
00:00:14,948 --> 00:00:17,338
Ochmatával mě a říkal něco o tom,

6
00:00:17,534 --> 00:00:20,736
že ví, co děláš a že čeká
jen na to, až uklouzneš.

7
00:00:20,788 --> 00:00:22,171
Jsi připravená začít pracovat?

8
00:00:22,223 --> 00:00:24,423
Myslíš snad pokračovat
na implozi pro Franka?

9
00:00:24,495 --> 00:00:26,862
- Pozveš mě dovnitř?
- Došla mi whisky.

10
00:00:30,274 --> 00:00:32,196
Kdo to byl? Koledníci?

11
00:00:32,335 --> 00:00:35,000
Ne, jen nějaký voják,
co hledal, kde by si užil.

12
00:00:35,209 --> 00:00:37,137
Všechno je kontaminované.

13
00:00:38,499 --> 00:00:42,335
- Naše oblečení?
- Všechno... talíře, příbory.

14
00:00:42,952 --> 00:00:44,976
Velení mu říká Straka.

15
00:00:45,062 --> 00:00:49,097
Má spolehlivé zprávy, že jejich
atomový program je o dva měsíce napřed.

16
00:01:00,296 --> 00:01:02,277
Doktore Schlimmere?

17
00:01:03,176 --> 00:01:04,231
Ano?

18
00:01:04,304 --> 00:01:06,117
Přináším zprávy.

19
00:01:06,337 --> 00:01:10,129
Přijel sám Führer a prochází to tu.

20
00:01:11,582 --> 00:01:14,623
- Führer?
- Rád by vám potřásl rukou.

21
00:01:27,339 --> 00:01:29,164
- Ne!
- Manfrede.

22
00:01:30,240 --> 00:01:32,455
Počkejte, Sturmbannführere.

23
........