1
00:00:02,802 --> 00:00:05,136
<i>V předchozích
dílech Hawaii Five-0...</i>

2
00:00:05,838 --> 00:00:09,172
Grace?
Co děláte u mě doma?

3
00:00:09,174 --> 00:00:12,559
- Kdo jste? - Marco Reyes.
Bratr se o mně nikdy nezmínil?

4
00:00:12,561 --> 00:00:15,846
- Co pro vás můžu udělat?
- Váš bratr mi něco vzal.

5
00:00:15,848 --> 00:00:18,148
A vy to pomůžete získat zpět.

6
00:00:18,150 --> 00:00:21,184
Když váš bratr zmizel,
měl u sebe

7
00:00:21,186 --> 00:00:24,488
- značnou částku mých peněz.
- Dobře, kolik peněz?

8
00:00:24,490 --> 00:00:26,690
18 a půl milionu dolarů.

9
00:00:26,692 --> 00:00:28,992
O tom já bohužel nic nevím.

10
00:00:28,994 --> 00:00:31,011
Bratra jsem neviděl ani s ním
nemluvil už 3 roky.

11
00:00:31,013 --> 00:00:33,113
Vážně myslíte,
že jsem typ chlapa,

12
00:00:33,115 --> 00:00:34,816
který nedostane to, co chce?

13
00:00:34,884 --> 00:00:37,951
Vážně navrhuju, abyste sedl
do letadla a nevracel se.

14
00:00:37,953 --> 00:00:41,004
Až dostanu své peníze,
přesně to udělám.

15
00:00:41,006 --> 00:00:42,555
Nevím, kde jsou.
Já je nemám.

16
00:00:42,557 --> 00:00:45,041
Matthew říká něco jiného.

17
00:00:46,243 --> 00:00:49,879
Lidi samozřejmě řeknou cokoliv,
když mají u hlavy zbraň.

18
00:00:56,254 --> 00:00:57,687
Čau.

19
00:00:57,689 --> 00:01:00,473
Marco Reyes má mého bratra.

20
00:01:02,194 --> 00:01:04,861
O čem to mluvíš? Matta?
Jo, jak to víš?

21
00:01:04,863 --> 00:01:06,196
Co přesně říkal?

22
00:01:06,198 --> 00:01:09,082
Říkal, že ho má
........