1
00:00:02,272 --> 00:00:04,272
Takže poměr difůze

2
00:00:04,273 --> 00:00:05,368
se rovná něco...

3
00:00:05,824 --> 00:00:08,409
krát odmocnina z...

4
00:00:08,499 --> 00:00:09,596
něčeho...

5
00:00:10,240 --> 00:00:11,510
Já to vzdávám.

6
00:00:12,208 --> 00:00:14,346
Ah, tak blízko.

7
00:00:14,347 --> 00:00:15,415
Buď zticha.

8
00:00:15,416 --> 00:00:16,878
Hej, nezoufej. To uděláš.

9
00:00:16,912 --> 00:00:18,630
Víš, že mnoho známých
vědců jsou ženy.

10
00:00:18,664 --> 00:00:20,532
Jsou tlustý, nemyslíš?

11
00:00:20,566 --> 00:00:23,385
Tak pojď, Alex. Čas
na tvojí hodinu cella.

12
00:00:23,419 --> 00:00:24,420
Jak jde doučování?

13
00:00:24,421 --> 00:00:25,597
Znáš termín

14
00:00:25,598 --> 00:00:27,398
"vyhazování peněz do vzduchu"?

15
00:00:27,399 --> 00:00:29,793
Znáš termín
"Dunphyová, co slaví vždycky sama"?

16
00:00:29,794 --> 00:00:31,861
- Protože budeš.
- Holky.

17
00:00:31,895 --> 00:00:33,729
Haley si vede velice
dobře, paní Dunphyová.

18
00:00:33,763 --> 00:00:34,472
Skvěle. Skvěle.

19
00:00:34,473 --> 00:00:36,391
Dobře, klíčové je stanovit si
hodně malých přestávek

20
00:00:36,392 --> 00:00:37,859
takže z toho nebudete otrávení
a nesknčite s tím.

21
00:00:37,893 --> 00:00:38,576
Jasně.

22
00:00:38,610 --> 00:00:40,611
Mluvila jsem s Davidem.

23
00:00:40,662 --> 00:00:41,863
Tak pojď, zlatíčko.

24
........