1
00:00:02,751 --> 00:00:05,086
<i>Letecké a námořní
jednotky Spojených států</i>

2
00:00:05,088 --> 00:00:07,488
<i>zahájily sérii útoků
proti teroristům...</i>

3
00:00:07,490 --> 00:00:09,924
<i>Let 103 společnosti Pan Am spadl
nedaleko města Lockerbie.</i>

4
00:00:09,926 --> 00:00:11,425
<i>...vražedné útoky teroristů</i>

5
00:00:11,427 --> 00:00:14,028
<i>v Africe, v Evropě,
na Blízkém Východě.</i>

6
00:00:14,030 --> 00:00:16,664
<i>Nehodlá tolerovat takové
prvky agrese proti Kuvajtu.</i>

7
00:00:16,666 --> 00:00:18,532
<i>Jeho neúnavné
pronásledování terorismu.</i>

8
00:00:18,534 --> 00:00:20,101
<i>Nebudeme dělat žádné rozdíly...</i>

9
00:00:20,103 --> 00:00:22,937
<i>Loď USS Cole byla napadena
při tankování v přístavu Aden.</i>

10
00:00:22,939 --> 00:00:24,839
<i>Jedná se o teroristický čin.</i>

11
00:00:24,841 --> 00:00:27,375
<i>Byl to čin ohavný a zbabělý.</i>

12
00:00:27,377 --> 00:00:29,610
<i>Další píseň,
kterou vám zahrajeme,</i>

13
00:00:29,612 --> 00:00:30,845
<i>bude jedna ze starších
a velmi oblíbených.</i>

14
00:00:30,847 --> 00:00:33,447
<i>Dokud ho něco nezastavilo...</i>

15
00:00:33,449 --> 00:00:36,317
<i>Měla jsem to přímo před očima.</i>

16
00:00:36,319 --> 00:00:37,985
<i>Ale neviděla jsem to.</i>

17
00:00:37,987 --> 00:00:41,022
<i>Letadlo narazilo
do Světového obchodního centra.</i>

18
00:00:41,024 --> 00:00:43,457
<i>Tisíce lidí utíkají...</i>

19
00:00:43,459 --> 00:00:47,561
<i>Musíme být a také
budeme na pozoru.</i>

20
00:00:53,402 --> 00:00:57,738
<i>Jsi ten nejchytřejší a zároveň
nejhloupější člověk, kterého znám.</i>

21
00:00:57,740 --> 00:00:59,407
<i>Já jsem se nespletla.</i>

22
00:00:59,409 --> 00:01:01,742
<i>Jako jediná jsem měla pravdu.</i>

........