1
00:00:02,676 --> 00:00:06,002
<i>Letecké a námořní
jednotky Spojených států</i>

2
00:00:06,003 --> 00:00:08,870
<i>zahájily sérii útoků
proti teroristům...</i>

3
00:00:08,872 --> 00:00:10,872
<i>Let 103 společnosti Pan Am spadl
nedaleko města Lockerbie.</i>

4
00:00:10,874 --> 00:00:12,240
<i>...vražedné útoky teroristů</i>

5
00:00:12,242 --> 00:00:15,010
<i>v Africe, v Evropě,
na Blízkém Východě.</i>

6
00:00:15,012 --> 00:00:17,679
<i>Nehodlá tolerovat takové
prvky agrese proti Kuvajtu.</i>

7
00:00:17,681 --> 00:00:19,314
<i>Jeho neúnavné
pronásledování terorismu.</i>

8
00:00:19,316 --> 00:00:21,016
<i>Nebudeme dělat žádné rozdíly...</i>

9
00:00:21,018 --> 00:00:22,584
<i>Loď USS Cole byla napadena</i>

10
00:00:22,586 --> 00:00:23,752
<i>při tankování v přístavu Aden.</i>

11
00:00:23,754 --> 00:00:25,720
<i>Jedná se o teroristický čin.</i>

12
00:00:25,722 --> 00:00:28,156
<i>Byl to čin ohavný a zbabělý.</i>

13
00:00:28,158 --> 00:00:30,592
<i>Další píseň,
kterou vám zahrajeme,</i>

14
00:00:30,594 --> 00:00:31,726
<i>bude jedna ze starších
a velmi oblíbených.</i>

15
00:00:31,728 --> 00:00:34,362
<i>Dokud ho něco nezastavilo...</i>

16
00:00:34,364 --> 00:00:37,198
<i>Měla jsem to přímo před očima.</i>

17
00:00:37,200 --> 00:00:38,867
<i>Ale neviděla jsem to.</i>

18
00:00:38,869 --> 00:00:41,903
<i>Letadlo narazilo
do Světového obchodního centra.</i>

19
00:00:41,905 --> 00:00:44,406
<i>Tisíce lidí utíkají...</i>

20
00:00:44,408 --> 00:00:48,376
<i>Musíme být a také
budeme na pozoru.</i>

21
00:00:54,250 --> 00:00:56,451
<i>Jsi ten nejchytřejší a zároveň
nejhloupější člověk, kterého znám.</i>

22
00:00:56,453 --> 00:00:58,620
<i>Vždycky jsem to věděla.</i>

23
........