1
00:00:01,070 --> 00:00:03,330
<i>V předchozích dílech Elementary...</i>

2
00:00:05,840 --> 00:00:07,570
- Něco se děje.
- Musíme si promluvit.

3
00:00:09,940 --> 00:00:12,710
Řekl jsem jí to.
Řekl jsem jí, co jsi zač.

4
00:00:12,710 --> 00:00:14,080
- Neposlouchala.
- Sherlocku...

5
00:00:14,080 --> 00:00:18,080
Dovolit kriminálnímu syndikátu,
aby se ti usadil v té restauraci...

6
00:00:18,080 --> 00:00:19,350
Takže ses s nima dohodl.

7
00:00:19,350 --> 00:00:21,120
Vysvětli mi to.

8
00:00:21,120 --> 00:00:23,520
Snažíme se, co nejvíc to
vzhledem k okolnostem jde.

9
00:00:23,520 --> 00:00:25,360
<i>Okolnostem, kterým se dalo vyhnout,</i>

10
00:00:25,360 --> 00:00:28,690
<i>kdybyste se zbavil bratra z New Yorku,
jak jsem doporučil před pár měsíci.</i>

11
00:00:28,690 --> 00:00:33,100
Jistě si uvědomuješ, že až jim předáme
ten seznam, tak zabijí tebe, mě i Joan.

12
00:00:33,100 --> 00:00:37,100
Přistoupíme k téhle situaci chytře.

13
00:00:40,170 --> 00:00:43,610
Máte, oč jsme žádali?

14
00:00:43,610 --> 00:00:45,880
Zabijte je.

15
00:00:51,820 --> 00:00:52,850
Je tu čisto.

16
00:00:52,850 --> 00:00:54,050
Jste v pořádku, pane?

17
00:00:57,090 --> 00:00:59,790
Zjevně ti toho musím spoustu říci.

18
00:01:13,200 --> 00:01:14,840
Holmesi.

19
00:01:14,840 --> 00:01:17,070
Jste v pořádku?

20
00:01:17,080 --> 00:01:18,940
Ne. Něco se stalo.

21
00:01:18,940 --> 00:01:21,250
Potřebuji
kapitánovu pomoc. Stejně tak i vaši.

22
00:01:26,750 --> 00:01:28,520
Watsonová?

23
00:01:28,520 --> 00:01:29,950
<i>Ano. Jsem v pořádku.</i>

........