1
00:00:38,466 --> 00:00:40,697
LOTTE ENTERTAINMENT uvádí

2
00:00:54,648 --> 00:00:56,708
Výroba CHOICE CUT PICTURES

3
00:00:58,486 --> 00:01:00,921
Hlavní producent Cha Won-chun

4
00:01:29,950 --> 00:01:35,082
Bojím se tak, že bych raději zemřel.
<i>[Princ Jeong-jo - únor 1775]</i>

5
00:01:37,725 --> 00:01:41,679
Není potřeba, aby princ Jeong-jo
znal utajované skutečnosti

6
00:01:41,879 --> 00:01:45,833
o frakci Noron nebo o zemi.
<i>[Frakce Noron - listopad 1775]</i>

7
00:01:45,833 --> 00:01:47,670
Frakce Noron:
V té době hlavní vládnoucí síla.

8
00:01:47,668 --> 00:01:49,370
Její členové usilovali o odstranění
Jeong-joova otce,

9
00:01:49,370 --> 00:01:51,566
který sympatizoval
s opoziční stranou.

10
00:01:53,073 --> 00:01:55,876
Nebuďte otřesený tím,
co říkají ministři.

11
00:01:55,876 --> 00:01:59,013
Stačí následovat můj příklad.
To je vaše synovská povinnost.

12
00:01:59,013 --> 00:02:01,039
<i>[Král Young-jo - listopad 1775]</i>

13
00:02:19,366 --> 00:02:22,734
<i>[28. července 1777
1. rok panování krále Jeong-joa]</i>

14
00:02:25,105 --> 00:02:29,201
<i>[23:15]</i>

15
00:02:37,785 --> 00:02:41,586
Jsem obklopen nepřáteli.

16
00:02:43,490 --> 00:02:49,828
<i>THE FATAL ENCOUNTER
(Osudové střetnutí)</i>

17
00:03:13,387 --> 00:03:16,118
<i>[O 20 hodin a 15 minut dříve]</i>

18
00:03:55,229 --> 00:03:57,664
<i>[3:00]</i>

19
00:04:11,879 --> 00:04:13,905
Tady je tajemník, pane.

20
00:04:14,882 --> 00:04:15,679
Dále.

21
00:04:47,081 --> 00:04:48,515
Co se děje?

22
00:04:48,515 --> 00:04:50,884
Jste nucen nést takovou tíhu.

23
00:04:50,884 --> 00:04:53,020
........