1
00:00:34,250 --> 00:00:35,665
Tak ako?

2
00:00:35,666 --> 00:00:37,040
Ušná infekcia.

3
00:00:37,041 --> 00:00:40,290
Babi? Ulysse je chorý.
Potrebuje medicínku.

4
00:00:41,500 --> 00:00:43,374
Josephine,
to už je príliš!

5
00:00:43,375 --> 00:00:45,375
To nie je príliš.

6
00:00:45,916 --> 00:00:47,916
Vieš, Josephine,

7
00:00:47,958 --> 00:00:50,332
môže to byť dôležité,
tak polož telefón.

8
00:00:50,833 --> 00:00:52,833
Nie, volám s babičkou.

9
00:00:52,958 --> 00:00:55,165
Čo ak ti dám toto?

10
00:00:56,125 --> 00:00:58,125
Môžeš sa hrať na doktorku.

11
00:01:01,500 --> 00:01:03,415
Haló, áno.

12
00:01:03,416 --> 00:01:05,416
Stále má horúčku?

13
00:01:05,541 --> 00:01:07,541
Nie, to nie je normálne.

14
00:01:07,875 --> 00:01:10,290
Radšej hneď prídite,
zoberiem vás.

15
00:01:14,458 --> 00:01:17,124
To je krásne dieťatko...

16
00:01:18,625 --> 00:01:20,625
Prepáčte, hneď som naspäť.

17
00:01:20,916 --> 00:01:22,916
Môžete sa obliecť.

18
00:01:24,083 --> 00:01:26,083
Nazdar, Cathy!

19
00:01:27,125 --> 00:01:28,957
Prepáčte, to je len taký vtipkár.

20
00:01:28,958 --> 00:01:30,790
- Nemôžeš ísť?
- Nie.

21
00:01:30,791 --> 00:01:32,332
- Čo budeš robiť?
- Nič.

22
00:01:32,333 --> 00:01:33,832
To je smutný Štedrý deň.

23
00:01:33,833 --> 00:01:36,874
Nič sa neboj, Manu,
kúpim si nejakú delikatesu

24
........