1
00:00:40,742 --> 00:00:43,091
- Řízení skončí v úterý.
- To je za šest dní.

2
00:00:43,211 --> 00:00:45,426
Oznámení o dluhu
jsme odeslali před třemi týdny.

3
00:00:45,546 --> 00:00:48,362
- Záznamy se zhoršily. - Vím, že mám
zpoždění, ale jsem bez práce.

4
00:00:48,482 --> 00:00:50,549
a sestra říkala,
že by to mohla pomoct zlepšit.

5
00:00:50,584 --> 00:00:53,612
- Kéž bych pro vás mohl udělat víc.
- Nemůžete nás vykopnout.

6
00:00:55,487 --> 00:00:58,982
- Zítra mám pohovor na další práci...
- Není to v mých rukou.

7
00:01:18,479 --> 00:01:21,040
PLNÍME VAŠE SNY

8
00:01:39,483 --> 00:01:41,867
Padly výstřely, dvojtečka, několik, tečka.

9
00:01:41,902 --> 00:01:44,516
Konečná fáze úspěšná, tečka.

10
00:01:44,636 --> 00:01:48,846
Aktivace AR105 dokončena, tečka.

11
00:01:48,966 --> 00:01:50,697
Konec vstupu.

12
00:01:55,595 --> 00:01:59,050
The Blacklist 2x04
Dr. Linus Creel (No. 82)

13
00:01:59,170 --> 00:02:01,744
překlad: lukascoolarik, jeriska03
korekce: jeriska03

14
00:02:01,864 --> 00:02:03,370
www.neXtWeek.cz

15
00:02:03,490 --> 00:02:05,421
Odpověď je ne.

16
00:02:05,541 --> 00:02:09,442
Vzdala jsem se jednoho života.
Myslíš, že začnu všechno od začátku?

17
00:02:09,562 --> 00:02:13,313
- Jsi bláznivější, než jsem si myslela!
- Zpátky nemůžeš, je to nebezpečné.

18
00:02:13,433 --> 00:02:17,634
Co myslíš, že udělám? Zůstanu... tady?
Nemůžu uvěřit, že jsi mě sem přivedl.

19
00:02:18,154 --> 00:02:21,004
Řeknu ti, kam půjdu...
domů s manželem.

20
00:02:21,040 --> 00:02:23,939
Frank má dvě dcery.
Myslíš, že je jen tak opustí?

21
00:02:24,059 --> 00:02:25,325
Musím vědět, kde je Jennifer.

22
00:02:25,361 --> 00:02:29,952
Svoji část jsem dodržela. Neřekla
........