1
00:00:02,991 --> 00:00:07,283
Diagnostická laparoskopie
žlučovodu také minimalizuje

2
00:00:07,731 --> 00:00:11,575
únik žluči a vznik struktur po operaci.

3
00:00:12,579 --> 00:00:16,582
Tehdy tomu říkali troufalá technika.

4
00:00:16,973 --> 00:00:18,658
<i>A to taky byla.</i>

5
00:00:20,026 --> 00:00:21,945
<i>Abyste byli v obraze.</i>

6
00:00:22,143 --> 00:00:25,173
<i>V programu rezidentů
jsem byla jediná žena.</i>

7
00:00:25,355 --> 00:00:29,531
<i>Říkali mi holka a paní Greyová.</i>

8
00:00:30,007 --> 00:00:35,241
<i>Spolu s jedním černým rezidentem
jsem byla zcela vyloučená.</i>

9
00:00:35,546 --> 00:00:38,017
<i>Nechtěli, abych fušovala
do chlapského řemesla.</i>

10
00:00:38,137 --> 00:00:41,765
<i>Tak jsem udělala jedinou troufalou věc,
co s troufalou metodou šla.</i>

11
00:00:41,845 --> 00:00:45,202
<i>Publikovala jsem ji
v časopise Amerického lékařství.</i>

12
00:00:45,322 --> 00:00:47,837
<i>To způsobilo pozdvižení.</i>

13
00:00:48,082 --> 00:00:51,994
<i>Rezident nikdy nebyl prvním autorem.</i>

14
00:00:52,876 --> 00:00:55,050
<i>Ale skutečné pozdvižení přišlo,</i>

15
00:00:55,095 --> 00:00:58,371
<i>když zjistili, jak jsem
svou techniku pojmenovala.</i>

16
00:00:59,008 --> 00:01:01,325
<i>Greyové metoda.</i>

17
00:01:01,901 --> 00:01:03,524
<i>Pojmenovala jsem ji po sobě.</i>

18
00:01:03,625 --> 00:01:06,259
<i>A jak nad tím chlapi lamentovali!</i>

19
00:01:09,203 --> 00:01:12,224
<i>Když jsem poprvé vyhrála
cenu Harpera Averyho,</i>

20
00:01:12,304 --> 00:01:16,797
<i>věnovala jsem ji mužům,
kteří mě tolik podporovali.</i>

21
00:01:19,386 --> 00:01:23,292
<i>Takhle matka chtěla,
aby si ji pamatovali.</i>

22
00:01:25,168 --> 00:01:29,312
<i>Moje vzpomínka na ni
je poněkud odlišná.</i>

23
........