1
00:00:30,021 --> 00:00:34,000
Píše se rok 1769

2
00:00:34,300 --> 00:00:38,026
Británie je koloniální mocností a centrem obchodu s otroky

3
00:01:50,028 --> 00:01:52,576
Je překrásná.

4
00:01:54,460 --> 00:01:56,576
A má tolik ze své matky.

5
00:01:57,800 --> 00:02:00,023
Neobávej se mne.

6
00:02:00,200 --> 00:02:04,027
Jsem zde, abych tě vzal na lepší místo.

7
00:02:04,360 --> 00:02:06,901
Místo, které ti náleží.

8
00:02:07,760 --> 00:02:09,061
Zde

9
00:02:41,362 --> 00:02:43,862
založeno na skutečném příběhu

10
00:03:07,563 --> 00:03:10,063
Kenwoodské sídlo v Hampsteadu

11
00:03:22,300 --> 00:03:27,764
Elizabeth Murrayová! Ihned se sem vraťte.

12
00:03:47,840 --> 00:03:50,142
Její matka zemřela.

13
00:03:51,240 --> 00:03:55,639
Já tě žádám, strýčku... miluj ji,
jako bych to byl já...

14
00:03:55,640 --> 00:03:57,559
a postarej se, aby se jí dostalo všeho

15
00:03:57,560 --> 00:03:59,479
na co má jako moje
dcera právo.

16
00:03:59,480 --> 00:04:01,239
Ale to je nemožné.

17
00:04:01,240 --> 00:04:05,465
To, co je správné... nemůže
být nikdy nemožné.

18
00:04:05,480 --> 00:04:06,759
Je černá.

19
00:04:06,760 --> 00:04:08,319
Je to má krev.

20
00:04:08,320 --> 00:04:09,879
Ale ona je černá.

21
00:04:09,880 --> 00:04:13,309
Detail, který ses rozhodl
nám nesdělit.

22
00:04:13,680 --> 00:04:17,759
Za několik hodin odplouvám
do Západní Indie na zeměměřičskou výpravu.

23
00:04:17,760 --> 00:04:20,279
Co přijde potom, kdo ví?

24
00:04:20,280 --> 00:04:23,359
Nejsem povolán, abych
........