1
00:00:00,237 --> 00:00:01,329
Policii, prosím.

2
00:00:03,867 --> 00:00:04,617
Halo?

3
00:00:06,839 --> 00:00:07,539
Ano.

4
00:00:08,959 --> 00:00:11,431
Vím, kdo to udělal.

5
00:00:11,478 --> 00:00:13,078
Kdo to všechno udělal.

6
00:00:13,409 --> 00:00:14,809
Přišel jsem na to.

7
00:00:15,506 --> 00:00:17,501
Ne. Nemůžu mluvit víc nahlas.

8
00:00:17,502 --> 00:00:18,952
Mohli by mě slyšet.

9
00:00:22,831 --> 00:00:23,981
Poslouchejte.

10
00:00:24,498 --> 00:00:25,648
Poslouchejte.

11
00:00:26,456 --> 00:00:27,506
Jsou všude.

12
00:00:29,286 --> 00:00:30,474
Úplně všude.

13
00:00:31,510 --> 00:00:33,010
Byli jsme tak slepí.

14
00:00:41,490 --> 00:00:44,509
<i>Halo, pane?</i>

15
00:00:44,510 --> 00:00:47,489
<i>Jste na bezpečném místě?</i>

16
00:00:47,490 --> 00:00:51,446
<i>Jste zadržován proti své vůli?
Pane?</i>

17
00:01:33,825 --> 00:01:36,573
<b>PLOCHÁ ČÁRA</b>

18
00:01:40,117 --> 00:01:43,342
Můžeš si tu ty věci nechat.
Máme doslova akry místností.

19
00:01:43,462 --> 00:01:46,429
To je v pohodě.
Danny je trochu teritoriální.

20
00:01:46,430 --> 00:01:48,550
Nechce, abych tu měla
byť jen kartáček…

21
00:01:48,575 --> 00:01:52,318
Ale nevadí mu, že to děláme,
což přiznávám, je trochu divné.

22
00:01:52,438 --> 00:01:55,433
Člověk by si myslel, že když má problém
s tím, že si nechávám věci v TARDIS,

23
00:01:55,434 --> 00:01:58,310
tak by měl mít problémy s tím,
že v ní cestuju. Ale nemá, takže…

24
........