1
00:00:01,293 --> 00:00:02,377
Políciu,
prosím.

2
00:00:04,922 --> 00:00:06,840
Haló?

3
00:00:07,883 --> 00:00:09,885
Áno.

4
00:00:09,885 --> 00:00:12,471
Viem, kto je
za tým.

5
00:00:12,513 --> 00:00:14,515
Kto to
urobil.

6
00:00:14,556 --> 00:00:16,558
Prišiel
som na to.

7
00:00:16,558 --> 00:00:18,560
Nie. Nie,
nahlas nemôžem.

8
00:00:18,560 --> 00:00:21,480
Môžu ma
počuť.

9
00:00:21,522 --> 00:00:23,482
Ó, nie.

10
00:00:23,482 --> 00:00:25,526
Ó, nie.
Počúvajte.

11
00:00:25,526 --> 00:00:27,528
Počúvajte.

12
00:00:27,528 --> 00:00:30,489
Sú všade.

13
00:00:30,489 --> 00:00:31,532
Úplne
všade.

14
00:00:32,533 --> 00:00:34,493
Boli sme
úplne slepí.

15
00:00:42,543 --> 00:00:45,546
<i>Haló?
Pane?</i>

16
00:00:45,546 --> 00:00:48,549
<i>Ste v bezpečí?</i>

17
00:00:48,549 --> 00:00:52,469
<i>Držia vás proti
vašej vôli? Pane?</i>

18
00:01:26,128 --> 00:01:29,298
DOCTOR WHO SO8EO9
SPLOŠTENÍ

19
00:01:29,298 --> 00:01:31,300
WWW.DOCTORWHO.SCIFI-GUIDE.NET

20
00:01:41,018 --> 00:01:42,519
Vieš, že si to
tu môžeš nechať.

21
00:01:42,519 --> 00:01:44,479
Sú tu doslova
akre miesta.

22
00:01:44,521 --> 00:01:47,482
........