1
00:00:00,300 --> 00:00:01,473
<b>ANDÍLEK</b>

2
00:00:01,474 --> 00:00:05,445
Mimická veselohra ve 4 aktech.

3
00:00:06,545 --> 00:00:10,636
Hrají

4
00:00:33,217 --> 00:00:36,276
Prolog

5
00:00:36,577 --> 00:00:41,171
Pilný redaktor Schneider
našel teprve před rokem čas,

6
00:00:41,372 --> 00:00:43,685
aby se oženil se svou Laurou,

7
00:00:45,420 --> 00:00:50,612
přestože mu už před
pěti lety darovala dítě.

8
00:00:57,480 --> 00:01:04,915
...chce vidět dítě, které
se podle něj zrovna narodilo.

9
00:01:21,211 --> 00:01:25,400
"Kdybys s dítětem
počkala do svatby,

10
00:01:25,601 --> 00:01:28,866
měli bychom teď milionovou dědičku."

11
00:01:38,523 --> 00:01:43,398
Skandál, velké dítě musí pryč!

12
00:02:00,839 --> 00:02:05,339
Petr J. Schneider z Chicaga
a jeho choť.

13
00:02:17,857 --> 00:02:26,092
Pro záchranu děditctví je nutné
půjčit si místo Jesty novorozeně.

14
00:03:00,367 --> 00:03:04,169
Schneider je pod tlakem,
protože neví,

15
00:03:04,370 --> 00:03:08,972
jestli jeho nově narozené
dítě už bylo získáno.

16
00:03:48,297 --> 00:03:53,985
Andílek, zdědí celé naše jmění.

17
00:04:14,097 --> 00:04:17,130
Konec prologu.

18
00:04:17,430 --> 00:04:19,492
O 12 let později.

19
00:04:19,892 --> 00:04:23,390
Schneider mezitím ovdověl

20
00:04:23,591 --> 00:04:29,114
a nyní sedmnáctiletá Jesta
je na výchově v penzionátu.

21
00:04:29,414 --> 00:04:33,367
...Jesta ale není žádnou
ozdobou penzionátu.

22
00:05:41,353 --> 00:05:45,485
Jesta se tajně schází
s Theodorem Schiebstetem.

23
........