1
00:00:35,996 --> 00:00:37,929
Ne tak rychle.

2
00:00:53,718 --> 00:00:55,951
Nechtěla jsi tam být.

3
00:00:55,955 --> 00:00:59,056
Proto jsem se s tebou
snažil promluvit.

4
00:01:01,462 --> 00:01:04,329
Glenn mi řekl,
že jsi mu zachránila život.

5
00:01:05,266 --> 00:01:07,133
On zachránil můj.

6
00:01:08,303 --> 00:01:11,070
Takhle to s námi funguje, že?

7
00:01:11,074 --> 00:01:13,141
Jo.

8
00:01:14,411 --> 00:01:16,344
Hej.

9
00:01:20,452 --> 00:01:22,419
Dej si něco k jídlu.

10
00:01:22,422 --> 00:01:24,856
Vyjdeme za východu slunce.

11
00:02:00,336 --> 00:02:02,837
Mluvil jsem s Rickem.

12
00:02:02,839 --> 00:02:05,973
Někteří vědí,
co jsi udělala.

13
00:02:05,976 --> 00:02:07,943
Ve vězení.

14
00:02:09,815 --> 00:02:12,282
Daryl, Maggie.

15
00:02:12,285 --> 00:02:14,385
Přijali to.

16
00:02:14,387 --> 00:02:17,488
Nebyla bys tady,
kdyby to nepřijali.

17
00:02:18,927 --> 00:02:20,893
Promluvím si se zbytkem.

18
00:02:20,895 --> 00:02:23,830
Přemluvím je,
aby to přijali.

19
00:02:24,600 --> 00:02:26,567
Nemusí to dělat.

20
00:02:29,005 --> 00:02:31,973
Ne, udělají to.

21
00:02:32,877 --> 00:02:34,610
Prostě to přijmou.

22
00:02:38,551 --> 00:02:42,520
O holkách jim říkat nemusíme.

23
00:02:42,523 --> 00:02:44,923
Nechci to.

24
00:02:46,161 --> 00:02:47,293
Proč?
........