1
00:00:02,008 --> 00:00:03,619
<i>V předchozích dílech
Hawaii Five-0...</i>

2
00:00:03,761 --> 00:00:07,095
- Co děláte u mě doma?
Kdo jste? - Marco Reyes.

3
00:00:07,097 --> 00:00:11,567
Když váš bratr zmizel, měl
u sebe značnou částku mých peněz.

4
00:00:11,569 --> 00:00:15,604
- Dobře. Kolik peněz?
- 18,5 milionu dolarů.

5
00:00:15,606 --> 00:00:18,323
Přineste ty peníze
do pondělí na tuhle adresu.

6
00:00:18,325 --> 00:00:20,609
Co se stane, když ty
peníze nepřinesu?

7
00:00:20,611 --> 00:00:24,046
Dostanete balíček
s bratrovou hlavou.

8
00:00:24,248 --> 00:00:25,747
<i>Před 3 lety nastoupil
Matt do letadla.</i>

9
00:00:25,749 --> 00:00:29,465
<i>Neměl žádné zavazadlo,
ale měl mít 18,5 milionu.</i>

10
00:00:29,520 --> 00:00:32,454
- Pak by měly být na ostrově.
- A co? Jak je máš najít?

11
00:00:32,456 --> 00:00:35,257
Asi měsíc potom,
co zmizel, mi poslal pohled.

12
00:00:35,259 --> 00:00:36,725
Co psal?
Zmiňoval se o penězích?

13
00:00:36,727 --> 00:00:39,011
Ne, nezmínil. Napsal jen
"Kéž bys tu byl."

14
00:00:39,013 --> 00:00:40,429
Je to fotka odlehlé oblasti

15
00:00:40,431 --> 00:00:43,882
na Oahu s formací
skal a párem palem.

16
00:01:20,855 --> 00:01:22,105
Danny!

17
00:01:24,725 --> 00:01:26,242
Danny?

18
00:01:27,344 --> 00:01:28,961
Tady.

19
00:01:42,792 --> 00:01:46,161
- Měl jsi pravdu.
- Jo.

20
00:01:46,163 --> 00:01:50,449
Kromě toho, že Reyes
říkal, že mu Matty dlužil

21
00:01:50,451 --> 00:01:55,738
18,5 milionu dolarů.
Tohle je jen 13 milionů.
........