1
00:00:00,109 --> 00:00:03,087
V minulých dílech The Walking Dead...

2
00:00:03,304 --> 00:00:06,135
Jsme přátelé tý buchty s mečem
a toho kluka v klobouku.

3
00:00:06,248 --> 00:00:07,500
Zaútočili na nás.

4
00:00:07,706 --> 00:00:09,192
Něvěřím ti.

5
00:00:11,975 --> 00:00:14,498
- Co je to k čertu za lidi?
- To nejsou lidi.

6
00:00:14,685 --> 00:00:16,836
Rychle k plotu, běžte jako o život!

7
00:00:22,153 --> 00:00:23,447
Musíte jít se mnou.

8
00:00:25,032 --> 00:00:27,199
- Musíme sebou pohnout.
- Ale kam?

9
00:00:27,404 --> 00:00:29,920
Někam pryč. Daleko odsud.
ŽÁDNÉ ÚTOČIŠTĚ

10
00:00:59,252 --> 00:01:00,888
Zpomal.

11
00:01:17,126 --> 00:01:19,415
Byla jsi tam proti své vůli.

12
00:01:19,642 --> 00:01:28,250
Proto jsem se s tebou snažil domluvit.
Glenn mi řekl, že jsi mu zachránila život.

13
00:01:28,469 --> 00:01:29,971
A on zase ten můj.

14
00:01:32,064 --> 00:01:34,395
Tak to u nás chodí, co?

15
00:01:34,664 --> 00:01:36,564
Přesně tak.

16
00:01:37,567 --> 00:01:39,303
Hej.

17
00:01:43,954 --> 00:01:45,821
Koukej něco sníst.

18
00:01:46,067 --> 00:01:48,018
Vyrážíme za úsvitu.

19
00:02:23,435 --> 00:02:25,989
Mluvil jsem s Rickem.

20
00:02:26,184 --> 00:02:29,055
Někteří vědí, co jsi
ve vězení provedla.

21
00:02:32,685 --> 00:02:35,028
Daryl, Maggie.

22
00:02:35,239 --> 00:02:37,677
Přijali to.

23
00:02:37,932 --> 00:02:40,420
Jinak bys tu nebyla.

24
00:02:42,099 --> 00:02:44,052
........