1
00:00:51,551 --> 00:00:53,553
MAFIÁNI

2
00:01:56,199 --> 00:01:58,492
To mluvíš se mnou?

3
00:01:58,659 --> 00:02:01,120
To mluvíš se mnou?

4
00:02:03,664 --> 00:02:06,417
To mluvíš se mnou?

5
00:02:07,793 --> 00:02:11,130
- To mluvíš se mnou?
- To mluvíš se mnou?

6
00:02:14,675 --> 00:02:17,637
- To mluv...?
- To mluvíš se mnou?

7
00:02:19,138 --> 00:02:20,389
Mluvíš se mnou?

8
00:02:20,556 --> 00:02:22,475
To mluvíš se mnou?

9
00:02:22,642 --> 00:02:25,645
No asi ano, protože
nikdo jiný než já tu není.

10
00:02:25,811 --> 00:02:29,190
- Co to děláš?
- Chci být přesně jako ty, tati.

11
00:02:29,357 --> 00:02:32,568
Kousni se do jazyka! Ty budeš
právník, možná dokonce soudce!

12
00:02:32,735 --> 00:02:35,154
Budeš posílat lidi,
jako jsem já, do lochu.

13
00:02:35,321 --> 00:02:39,825
- To mluvíš se mnou?
- Padej! No běž!

14
00:03:14,026 --> 00:03:16,237
- Z čeho jsi tak šťastnej?
- Já nevím.

15
00:03:16,404 --> 00:03:19,699
Jen mám pocit, že je
dneska zvláštní den. Ty ne?

16
00:03:19,866 --> 00:03:21,158
Ne, ani ne.

17
00:03:21,325 --> 00:03:25,037
Takže ty nemáš nic zvláštního
v plánu? Nic takovýho?

18
00:03:25,204 --> 00:03:28,791
Ne. SOS. Stejný obyčejný starosti.

19
00:03:35,131 --> 00:03:37,175
- Vstaň!
- Cože?

20
00:03:37,341 --> 00:03:38,926
- Sundej tu košili!
- Proč?

21
00:03:39,093 --> 00:03:42,430
Sundej tu košili. Je špinavá.
Sundej si tu špinavou košili!

22
00:03:42,597 --> 00:03:45,892
Můj syn nebude chodit z domu
........