1
00:01:01,372 --> 00:01:06,029
BŮH ODPOUŠTÍ... JÁ NE!

2
00:03:17,039 --> 00:03:20,239
Johnny, okamžitě pojď sem!
Zůstaň tady u mě.

3
00:03:51,914 --> 00:03:53,406
Nikdo tam není.

4
00:04:32,539 --> 00:04:33,782
Mami!

5
00:04:44,122 --> 00:04:45,864
Povraždili je, pane Hawkinsi!

6
00:04:47,247 --> 00:04:49,368
Charlie!

7
00:04:49,455 --> 00:04:51,446
Zabili mi děťátko!

8
00:04:58,414 --> 00:05:00,653
Přepadli a vyloupili vlak!

9
00:05:06,705 --> 00:05:10,201
Všichni jsou mrtví!
Všichni! Všichni!

10
00:05:10,455 --> 00:05:12,778
Všichni!

11
00:05:32,205 --> 00:05:33,034
Třicet.

12
00:05:46,164 --> 00:05:47,277
Zvyšuju o sto.

13
00:05:54,830 --> 00:05:55,944
Dobře.

14
00:06:06,455 --> 00:06:07,996
A tři sta.

15
00:06:46,997 --> 00:06:48,194
Srovnávám.

16
00:06:55,205 --> 00:06:56,235
Pro mě taky.

17
00:07:03,372 --> 00:07:04,402
Karty.

18
00:07:06,414 --> 00:07:07,278
Nebudu měnit.

19
00:07:10,372 --> 00:07:12,078
Dvě.

20
00:07:17,539 --> 00:07:18,652
Bankéř bere jednu.

21
00:07:30,164 --> 00:07:31,325
Pět set.

22
00:07:36,455 --> 00:07:37,320
Dobře.

23
00:07:49,747 --> 00:07:50,742
A tohle.

24
00:08:03,539 --> 00:08:04,617
A tisíc navíc.

25
00:08:11,539 --> 00:08:14,702
........