1
00:00:01,503 --> 00:00:03,340
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,378 --> 00:00:04,690
Kdy můžu vidět Fredericka?

3
00:00:04,722 --> 00:00:06,897
Myslí si, že navrátilci jsou
nějak nebezpeční.

4
00:00:06,931 --> 00:00:09,181
Snažil se, aby odvedli Jacoba.

5
00:00:09,207 --> 00:00:11,097
Slíbil jsem, že je všechny zadržíme.

6
00:00:12,314 --> 00:00:15,469
- Poohlédnu se po nějakém bytě.
- Ale sama nejsi v bezpečí.

7
00:00:15,586 --> 00:00:17,032
Vím, že je to těžké.

8
00:00:17,250 --> 00:00:20,161
Ale možná Bůh věděl, že tě tohle
dítě bude potřebovat.

9
00:00:20,394 --> 00:00:22,877
Jmenuje se Arthur Holmes.
Zemřel v roce 1935.

10
00:00:23,078 --> 00:00:24,198
Byla jsem ho navštívit.

11
00:00:24,224 --> 00:00:25,137
- Znáš ho?
- Ne.

12
00:00:25,163 --> 00:00:27,896
Pracoval v továrně.
Byla jsem ještě dítě.

13
00:00:30,169 --> 00:00:32,441
Ale ty kosti...
Myslím, že to jsou navrátilci.

14
00:00:32,474 --> 00:00:33,817
<i>Mohly by být tak z třicátých let.</i>

15
00:00:33,849 --> 00:00:35,193
Už se to stalo předtím.

16
00:00:35,225 --> 00:00:36,902
Pokud pro nás budete
mít něco pořádného,

17
00:00:37,082 --> 00:00:38,941
dám vám přístup k vašemu tělu.

18
00:00:40,105 --> 00:00:40,858
To jsem já.

19
00:00:40,979 --> 00:00:42,131
Něco pro vás mám.

20
00:00:42,482 --> 00:00:43,482
<i>Ahoj tati.</i>

21
00:00:43,729 --> 00:00:45,008
<i>Mají společného víc,</i>

22
00:00:45,041 --> 00:00:46,370
<i>než že patřily navrátilcům.</i>

23
00:00:46,396 --> 00:00:47,866
<i>Myslím, že je všechny zavraždili.</i>

........