1
00:00:36,174 --> 00:00:37,810
Zpomal.

2
00:00:54,048 --> 00:00:56,337
Byla jsi tam proti své vůli.

3
00:00:56,564 --> 00:01:05,172
Proto jsem se s tebou snažil domluvit.
Glenn mi řekl, že jsi mu zachránila život.

4
00:01:05,391 --> 00:01:06,893
A on zase ten můj.

5
00:01:08,986 --> 00:01:11,317
Tak to u nás chodí, co?

6
00:01:11,586 --> 00:01:13,486
Přesně tak.

7
00:01:14,489 --> 00:01:16,225
Hej.

8
00:01:20,876 --> 00:01:22,743
Koukej něco sníst.

9
00:01:22,989 --> 00:01:24,940
Vyrážíme za úsvitu.

10
00:02:00,357 --> 00:02:02,911
Mluvil jsem s Rickem.

11
00:02:03,106 --> 00:02:05,977
Někteří vědí, co jsi
ve vězení provedla.

12
00:02:09,607 --> 00:02:11,950
Daryl, Maggie.

13
00:02:12,161 --> 00:02:14,599
Přijali to.

14
00:02:14,854 --> 00:02:17,342
Jinak bys tu nebyla.

15
00:02:19,021 --> 00:02:20,974
Půjdu si promluvit s ostatními.

16
00:02:21,146 --> 00:02:23,411
Říct jim, ať se s tím také smíří.

17
00:02:24,912 --> 00:02:26,535
To není nutné.

18
00:02:28,648 --> 00:02:31,315
Ne, je to nutné.

19
00:02:32,818 --> 00:02:34,385
Zkrátka je to nutné.

20
00:02:39,123 --> 00:02:42,580
Nemusíme jim říkat,
co se stalo holkám.

21
00:02:42,783 --> 00:02:44,422
Nechce se mi do toho.

22
00:02:45,978 --> 00:02:48,251
Proč?

23
00:02:48,467 --> 00:02:51,266
Prostě na to chci zapomenout.

24
00:03:29,880 --> 00:03:31,660
Postarám se o něj.

25
........