1
00:02:28,100 --> 00:02:31,100
Co je to za závoru? Je nová?

2
00:02:31,100 --> 00:02:34,100
Musíte mít povolení
od princezny nebo mladého barona.

3
00:02:36,100 --> 00:02:38,100
Starý je mrtvý?

4
00:02:38,100 --> 00:02:39,600
Jaká škoda.

5
00:02:39,600 --> 00:02:42,100
Jsou ty koně vaše?
Pak potřebujete povolení.

6
00:02:42,100 --> 00:02:47,100
Povolení?
Už 20x jsem tu prošel bez povolení.

7
00:02:47,100 --> 00:02:50,100
Bez povolení neprojdete.

8
00:02:51,100 --> 00:02:54,100
Potřebujete povolení,
Jinak můžete jít odkud jste přišel.

9
00:03:19,100 --> 00:03:21,100
Beru je na trh.

10
00:03:59,100 --> 00:04:02,100
Dám vám je za třicet.

11
00:04:06,100 --> 00:04:08,100
Cenu jsem už snížil.

12
00:04:09,100 --> 00:04:11,714
Jen před měsícem
jsem je koupil za 20 tolarů.

13
00:04:14,100 --> 00:04:15,600
Nemůže projít.
Nemá povolení.

14
00:04:15,600 --> 00:04:17,100
Takže toho povolení chcete zneužít?

15
00:04:17,100 --> 00:04:22,100
Tak ať nám něco nechá.
Ty dva pěkné černé.

16
00:04:22,800 --> 00:04:24,600
Dostane je nazpět,
když bude mít povolení.

17
00:04:24,600 --> 00:04:28,100
Mé koně?
To je přece směšné, vždyť je musím prodat.

18
00:04:57,100 --> 00:05:02,100
Platí. Nechej mu ty černé.

19
00:05:25,100 --> 00:05:29,100
Césare, dohlédni na koně než se vrátím.

20
00:05:36,664 --> 00:05:39,683
<b>-MICHAEL KOHLHAAS-</b>

21
00:06:31,100 --> 00:06:34,100
Kde jsou koně?

22
00:06:39,600 --> 00:06:41,541
Ti dva černí co tu byli.

23
00:08:11,900 --> 00:08:13,100
Kohlhaasi.
........