1
00:00:01,386 --> 00:00:03,855
Nemůžete se v bitvě u Saratogy

2
00:00:03,856 --> 00:00:06,165
ukázat bez knoflíku, ne?

3
00:00:06,166 --> 00:00:08,426
A je to.

4
00:00:13,006 --> 00:00:17,176
Sama Betsy Rossová by obdivovala
vaši práci, slečno Caroline.

5
00:00:17,376 --> 00:00:23,115
Ušila jsem vám nové košile,
kalhoty a punčochy,

6
00:00:23,116 --> 00:00:26,066
vše z tkané látky na zděděném stavu.

7
00:00:27,446 --> 00:00:30,696
Tak jsem vám přinesla
máslo, co jsem včera utloukla

8
00:00:30,706 --> 00:00:32,245
a trochu brusinkové zavařeniny.

9
00:00:32,246 --> 00:00:34,725
A...

10
00:00:34,726 --> 00:00:36,855
Ach, slečno Caroline.

11
00:00:36,856 --> 00:00:39,715
Vaše velkorysost nezná hranic.

12
00:00:39,716 --> 00:00:42,115
Budu opatrovat tyto dary.

13
00:00:42,116 --> 00:00:45,515
Nikdy jsem nepoznala
nikoho jako vy, Ichabode.

14
00:00:45,516 --> 00:00:48,155
Vaše oddanost koloniální době

15
00:00:48,156 --> 00:00:50,585
je tak působivá.

16
00:00:50,586 --> 00:00:51,895
Nikdy nevypadnete z role...

17
00:00:51,896 --> 00:00:54,245
No, dalo by se říct,
že jde o způsob života.

18
00:00:54,246 --> 00:00:55,265
Myslím, že je to inspirující,

19
00:00:55,266 --> 00:00:59,236
a upřímně, poměrně atraktivní.

20
00:01:01,606 --> 00:01:05,455
Slečno Caroline, slovy nelze vyjádřit,
jak jsem polichocen.

21
00:01:05,456 --> 00:01:07,015
Tak neužívejte slov.

22
00:01:07,016 --> 00:01:08,686
Jsem ženatý muž.

23
00:01:11,196 --> 00:01:13,795
Tolik se omlouvám.

24
00:01:13,796 --> 00:01:15,695
........