1
00:00:00,000 --> 00:00:02,910
Jarvis najde dívku v nesnázi,
která bude mít před porodem.

2
00:00:02,956 --> 00:00:05,795
Jakmile začne rodit,
vyvolají porod i tobě.

3
00:00:05,796 --> 00:00:07,875
Diskrétní koupě.
A ty se objevíš

4
00:00:07,876 --> 00:00:10,875
se zdravým, roztomilým
miminkem v náruči.

5
00:00:10,876 --> 00:00:13,555
Nenuť mě se ptát, prosím!

6
00:00:13,556 --> 00:00:16,196
Jack?
Je to tvůj táta.

7
00:00:18,356 --> 00:00:20,115
A ten nový muž je kdo?

8
00:00:20,116 --> 00:00:22,195
Nějaký mylný pokus,
aby George žárlil?

9
00:00:22,196 --> 00:00:25,556
Budu se dovolávat mnohem
silnějších emocí než tohle.

10
00:00:26,716 --> 00:00:28,395
Regina je zpátky.

11
00:00:28,396 --> 00:00:30,435
Říkají, že tvůj manžel je naživu.

12
00:00:30,436 --> 00:00:32,195
Přiveď ho domů.

13
00:00:32,196 --> 00:00:34,196
Miluji tě.

14
00:00:35,196 --> 00:00:36,716
Já budu navždy.

15
00:00:44,054 --> 00:00:45,925
Jsem tady, René.

16
00:00:46,171 --> 00:00:51,756
Přeložila:
Rea_z1982@yahoo.es

17
00:01:27,479 --> 00:01:29,279
Slečinko!

18
00:01:31,719 --> 00:01:33,358
Vítej doma, cizinče.

19
00:01:33,359 --> 00:01:35,639
Vždyť jsem byla pryč jen šest týdnů.

20
00:01:45,959 --> 00:01:48,038
Opatrně, miláčku.

21
00:01:48,039 --> 00:01:50,238
To je ono.

22
00:01:50,239 --> 00:01:51,719
A jsme tu.

23
00:01:53,319 --> 00:01:55,198
Doktor René Nordmann.

........