1
00:00:01,072 --> 00:00:03,240
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,242 --> 00:00:07,110
Sandy měl tajný zdroj, který mu
dodával informace o teroristech.

3
00:00:07,191 --> 00:00:10,080
- No a?
- Prodával přísně tajné informace,

4
00:00:10,082 --> 00:00:12,082
- a to kdovíkomu.
- Ale prosím vás!

5
00:00:12,084 --> 00:00:15,118
Výměnou za pár úspěšných
dronových útoků.

6
00:00:15,120 --> 00:00:17,053
O co tam šlo s Lockhartem?

7
00:00:17,055 --> 00:00:18,922
Vracím se do Islámábádu.

8
00:00:18,924 --> 00:00:21,024
Jako vedoucí pobočky.

9
00:00:22,394 --> 00:00:24,527
- Dobré ráno.
- Velvyslankyně.

10
00:00:24,529 --> 00:00:28,396
Ajáne, při tom útoku na svatební
oslavě zemřeli vaši příbuzní.

11
00:00:28,477 --> 00:00:30,041
<i>Američané jsou vrazi,
jasné?</i>

12
00:00:30,122 --> 00:00:32,228
<i>Ale čím se liší to,
co jsme udělali tomu muži?</i>

13
00:00:32,309 --> 00:00:33,703
<i>Ukázalo se, že kluk,
co natočil svatební video,</i>

14
00:00:33,705 --> 00:00:36,539
<i>je synovcem
Haissama Hakkáního.</i>

15
00:00:36,541 --> 00:00:38,920
Potřeboval bych laskavost.
Potřebuji tohle na chvíli schovat.

16
00:00:39,001 --> 00:00:39,857
Co je to?

17
00:00:39,938 --> 00:00:42,630
Jen osobní věci,
o které nechci přijít.

18
00:00:43,195 --> 00:00:44,391
<i>Co to...</i>

19
00:00:46,023 --> 00:00:47,597
<i>Musíš držet jazyk za zuby.</i>

20
00:00:48,653 --> 00:00:49,919
Dal jsem v práci výpověď.

21
00:00:49,921 --> 00:00:51,421
Něco se stalo?

22
00:00:51,423 --> 00:00:54,391
<i>Stalo se toho spousta.</i>

........