1
00:00:00,000 --> 00:00:01,237
V minulých dieloch 100.

2
00:00:01,267 --> 00:00:03,421
Už prešlo 97 rokov,
odkedy jadrová apokalypsa

3
00:00:03,451 --> 00:00:04,740
zabila všetkých na Zemi.

4
00:00:04,770 --> 00:00:07,039
- Posielajú vás na Zem.
- Všetkých 100.

5
00:00:07,069 --> 00:00:09,491
Väzni z Archy.
Máte jednu úlohu.

6
00:00:09,521 --> 00:00:11,430
- Prežiť.
- Zvládli sme to!

7
00:00:12,050 --> 00:00:13,429
Nie sme tu sami.

8
00:00:13,430 --> 00:00:15,430
Posledný muž zo Zeme zomrel na Arche.

9
00:00:16,210 --> 00:00:17,715
Nebol to posledný Zemšťan.

10
00:00:17,745 --> 00:00:20,519
Práve teraz sa k nám
blíži armáda Zemštanov.

11
00:00:23,650 --> 00:00:25,383
Jasper, teraz!

12
00:00:27,560 --> 00:00:30,559
Naozaj to spravíme?
Dostaneme Archu na Zem?

13
00:00:30,560 --> 00:00:33,759
Trenie zlomí Archu späť
do svojich pôvodných staníc.

14
00:00:33,760 --> 00:00:35,759
Pozdavujem všetkých preživších z Archy.

15
00:00:35,760 --> 00:00:37,760
Stanica Mecha je na Zemi.

16
00:00:37,780 --> 00:00:39,650
Pozri. Môže to byť ďalšia stanica.

17
00:00:39,670 --> 00:00:42,100
Nájdite ďalších ľudí z Archy, Abby.
Nájdi Clark.

18
00:01:43,520 --> 00:01:45,980
Hej! Hej!
<i>Hej!</i>

19
00:01:46,580 --> 00:01:47,980
Hej!

20
00:01:48,050 --> 00:01:49,980
<i>Kde je Monty?</i>

21
00:01:51,720 --> 00:01:54,340
<i>Čo ste mu do pekla urobili?</i>

22
00:02:34,580 --> 00:02:36,209
Čo robíš?

23
00:02:36,210 --> 00:02:37,610
Budem kontaminovaná.
........