1
00:00:32,770 --> 00:00:36,180
Nie.
Nie, nie!

2
00:00:55,800 --> 00:00:58,710
- Nemáš chuť dnes večer niečo robiť?
- Jasné, ak máš ty.

3
00:01:00,060 --> 00:01:01,970
- Jasné.
- Čo napríklad?

4
00:01:03,950 --> 00:01:06,280
Mohli by sme si
pozrieť nejaký film.

5
00:01:06,300 --> 00:01:09,320
- Hej, prečo nie, ak máš na to chuť.
- Ak nechceš, tak nemusíme.

6
00:01:09,340 --> 00:01:11,220
Pokojne môžeme, ak chceš.

7
00:01:11,220 --> 00:01:14,190
- Za posledné týždne sme sa už napozerali filmov.
- Hej.

8
00:01:14,470 --> 00:01:19,890
Tak by sme možno mohli...
Teda ak chceš...

9
00:01:21,610 --> 00:01:25,970
- Čo ak chcem?
- No, mohli by sme robiť dnes večer niečo iné.

10
00:01:29,120 --> 00:01:33,040
- Myslíš tým...
- Hej, lebo sme to nerobili odkedy...

11
00:01:33,130 --> 00:01:36,150
Hej, ale myslel som, že pri tom všetkom,
čo sa stalo, že na to... proste...

12
00:01:37,440 --> 00:01:40,540
nie si pripravená.
- Ja som myslela, že <i>ty</i> nie si.

13
00:01:41,180 --> 00:01:44,050
Ja som.
Som...

14
00:01:44,930 --> 00:01:48,980
- Som úplne pripravený.
- Aj ja som. Totálne.

15
00:01:49,000 --> 00:01:52,000
Dobre, tak na čo čakáme?

16
00:01:59,020 --> 00:02:00,350
Čo je?

17
00:02:01,370 --> 00:02:03,300
- Sľubuješ?
- Áno, dokončíme to.

18
00:02:03,340 --> 00:02:05,640
Dokonca si dám ten darček,
čo si mi dal na Valentína.

19
00:02:05,660 --> 00:02:06,860
Myslíš ten s...

20
00:02:06,860 --> 00:02:08,610
- S...
- Hej.

21
00:02:16,830 --> 00:02:19,260
To, čo mu trčí z hrude, je tágo?

........