1
00:00:00,873 --> 00:00:02,377
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,435 --> 00:00:04,902
Přidělil jsem vám problém
s řízením rychlosti neutronů,

3
00:00:04,938 --> 00:00:07,555
protože si myslím, že jste
jediný, kdo ho dokáže vyřešit.

4
00:00:07,610 --> 00:00:10,081
Takoví jako vy se objeví
jednou za generaci.

5
00:00:10,261 --> 00:00:13,116
- Máme problém s Hubeňourem.
- Tak co s tím uděláme?

6
00:00:13,184 --> 00:00:16,490
Plán je dokázat, že imploze funguje,
ještě než dorazí plutonium.

7
00:00:16,545 --> 00:00:18,470
Takže plán je nás
všechny vystavit riziku?

8
00:00:18,558 --> 00:00:21,917
S Glenem je mi to líto. Jde pracovat
pro Oppenheimera do kanceláře.

9
00:00:22,043 --> 00:00:25,343
- Helen, je tu něco, na co bych
se tě chtěl zeptat. - Kurva.

10
00:00:25,856 --> 00:00:27,181
Máš tu...

11
00:00:28,560 --> 00:00:30,763
- Je to jen pracovní.
- Samozřejmě, že ano.

12
00:00:30,896 --> 00:00:33,566
Potřebuju, abys jim do domu něco dala.

13
00:00:33,624 --> 00:00:35,924
Musí to vypadat, jako že je
tam schoval Lancefield.

14
00:00:35,999 --> 00:00:37,845
Už ani nevím, kdo jsi.

15
00:00:37,999 --> 00:00:40,842
Takže ho chceš z něčeho obvinit?

16
00:00:43,463 --> 00:00:44,857
Dr. Akley. Omlouvám se, pane.

17
00:00:44,931 --> 00:00:47,465
Ale je tu trochu problém s implozí,
na které pracujeme.

18
00:00:47,518 --> 00:00:50,066
To je v režii Franka Wintera
a ten projekt je zrušený.

19
00:00:50,158 --> 00:00:52,151
Věřím, že zrušený není.

20
00:01:19,835 --> 00:01:21,528
Ježíši.

21
00:01:22,497 --> 00:01:24,192
Vyděsil jste mě.

22
00:01:24,999 --> 00:01:28,988
- Myslel jsem, že už to všichni dneska
zabalili. - "Směle a bez obav jeli
........