1
00:01:53,000 --> 00:02:01,500
ČERNÉ UHLÍ, TENKÝ LED

2
00:03:28,300 --> 00:03:33,289
Máme problém na lince 3A!
Vypněte to!

3
00:04:17,060 --> 00:04:18,947
Tu máš.

4
00:04:22,140 --> 00:04:25,580
Nech toho.

5
00:04:25,580 --> 00:04:27,581
Pusť mě.

6
00:04:28,100 --> 00:04:32,660
Pusť mě!
Přece jsme se dohodli!

7
00:04:32,660 --> 00:04:34,180
Pusť mě!

8
00:04:34,180 --> 00:04:36,780
Nech mě být!

9
00:04:36,780 --> 00:04:38,460
Blázne!

10
00:04:38,460 --> 00:04:40,621
Slez!

11
00:04:40,780 --> 00:04:43,145
Slez ze mě!

12
00:04:49,860 --> 00:04:52,271
Seš magor!

13
00:05:27,820 --> 00:05:32,266
<i>"Potvrzení o rozvodu"</i>

14
00:05:34,660 --> 00:05:38,660
Tys slyšel, že našli části těl
i na ostatních uhelných skládkách?

15
00:05:38,660 --> 00:05:43,346
V továrnách v Qingyuanu,
Pingbaishui a Zhichengu...

16
00:05:43,660 --> 00:05:48,620
Tam všude?
Sakra, to je pěkně velká oblast.

17
00:05:48,620 --> 00:05:51,110
To nebude jen jedno tělo.

18
00:05:53,700 --> 00:05:56,060
A našli už hlavu?

19
00:05:56,060 --> 00:05:58,540
Jo, ale z toho
nemusí poznat, komu patří.

20
00:05:58,540 --> 00:06:00,740
Já slyšel,
že to byla nahá ženská.

21
00:06:00,740 --> 00:06:04,340
A hlídači našli
v uhelným skladu její kozu.

22
00:06:04,340 --> 00:06:07,866
Ticho, už je zpátky.

23
00:06:18,860 --> 00:06:21,500
Horší případ jsem nezažil.

........