1
00:00:07,008 --> 00:00:08,588
<i>Země.</i>

2
00:00:08,797 --> 00:00:10,486
<i>Oheň.</i>

3
00:00:10,691 --> 00:00:12,290
<i>Vzduch.</i>

4
00:00:12,407 --> 00:00:14,250
<i>Voda.</i>

5
00:00:14,538 --> 00:00:18,690
<i>Pouze Avatar dokáže ovládnout
všechny čtyři živly</i>

6
00:00:18,704 --> 00:00:20,532
<i>a přinést světu rovnováhu.</i>

7
00:00:20,673 --> 00:00:26,128
S04E03 - The Coronation
Překlad: T.E.O.N.A.S

8
00:00:26,390 --> 00:00:28,605
<i>Tolik se toho
za poslední tři roky změnilo.</i>

9
00:00:28,627 --> 00:00:31,061
<i>Mako je bodyguardem budoucího
krále Zemního království,</i>

10
00:00:31,063 --> 00:00:33,096
<i>prince Wu, zatímco
Bolin pracuje pro Kuviru,</i>

11
00:00:33,098 --> 00:00:35,131
<i>Dočasnou gubernátorku
Zemního království,</i>

12
00:00:35,133 --> 00:00:37,434
<i>která přinesla stabilitu
národu sužovanému chaosem.</i>

13
00:00:37,436 --> 00:00:40,136
<i>Mezitím, po putování po světě
s cílem uzdravit se,</i>

14
00:00:40,138 --> 00:00:43,006
<i>přivedl duch Korru do bažiny,
kde se setkala s Toph Beifongovou.</i>

15
00:00:43,008 --> 00:00:45,208
<i>Bude tato mistryně
v ovládání země klíčem,</i>

16
00:00:45,210 --> 00:00:47,710
<i>aby se Korře navrátila její síla?</i>

17
00:00:53,401 --> 00:00:56,620
<i>Pak se shromáždí davy,
všichni natěšení na mou korunovaci,</i>

18
00:00:56,692 --> 00:00:59,789
když z ničeho nic,
se objeví tyhle balvany.

19
00:00:59,791 --> 00:01:03,493
A hádej, kdo z nich vyskočí?
Vládkyně země!

20
00:01:03,495 --> 00:01:06,062
Tyhle holky pak do nich začnou bít,
jako by to byly bubny,

21
00:01:06,064 --> 00:01:08,031
a zpívat píseň mého královského rodu.

22
00:01:08,033 --> 00:01:12,302
........