1
00:00:00,000 --> 00:00:03,220
<i>V předchozích dílech
Agents of S.H.I.E.L.D...</i>

2
00:00:03,255 --> 00:00:04,255
Hydra umí přesvědčovat.

3
00:00:04,289 --> 00:00:05,790
Mluvil jsi o vymývání mozků.

4
00:00:05,824 --> 00:00:09,126
- Jste připravena nám vyhovět,
agentko 33? - Ráda jsem vyhověla.

5
00:00:09,160 --> 00:00:10,628
Ze S.H.I.E.L.D.u se stává problém.

6
00:00:10,662 --> 00:00:13,129
- Víme, kdo je vede?
- Bojím se, že ne.

7
00:00:13,138 --> 00:00:14,078
Co se dohodnout?

8
00:00:14,106 --> 00:00:16,307
S.H.I.E.L.D. vám bude
nechávat takovéhle dárky.

9
00:00:16,375 --> 00:00:18,042
Na oplátku
žádáme prostor na dýchání.

10
00:00:18,060 --> 00:00:20,261
Promiňte.
Tuhle dohodu budu muset odmítnout.

11
00:00:20,329 --> 00:00:22,096
Od doby,
co Simmonsová odešla, se zhoršuje.

12
00:00:22,164 --> 00:00:23,431
Izoloval se.

13
00:00:23,498 --> 00:00:24,432
S kým to mluvíš?

14
00:00:24,499 --> 00:00:25,666
- Se mnou.
- Cože? S nikým.

15
00:00:25,734 --> 00:00:27,268
Rád mluvíš se sebou. To je v pohodě.

16
00:00:27,336 --> 00:00:29,003
- Co chcete, Raino?
- Jde o to, co nechci,

17
00:00:29,071 --> 00:00:30,338
což je, aby Obelisk padnul

18
00:00:30,405 --> 00:00:31,839
do rukou lidí, kteří mu nerozumí.

19
00:00:31,907 --> 00:00:33,307
Vím, že mi něco tají

20
00:00:33,375 --> 00:00:35,509
a to nejen proto,
že je ředitel S.H.I.E.L.D.u.

21
00:00:35,577 --> 00:00:37,645
Je to osmnáct dní
od tvé poslední příhody.

22
00:00:37,713 --> 00:00:40,014
- A unavuje mě s tím bojovat.
- Proto tady jsem.

........