1
00:03:08,088 --> 00:03:10,855
- Popáliš ho. Buď opatrná.
- Sklapni.

2
00:03:11,791 --> 00:03:13,892
Oh, môj bože...

3
00:03:16,227 --> 00:03:17,996
No do...

4
00:03:33,880 --> 00:03:36,515
Vy ste ale kruté.

5
00:03:38,786 --> 00:03:41,989
ľudia, prestaňte. Veď ho...
vážne, prestaň.

6
00:03:42,089 --> 00:03:43,691
Popáliš...

7
00:03:43,791 --> 00:03:45,392
- Čo to bolo?!
- Oh!

8
00:03:45,492 --> 00:03:47,328
- Matt, zastav.
- Čo?

9
00:03:47,428 --> 00:03:49,697
- Matt, zastav to auto. Niečo si zrazil.
- Čo?

10
00:03:49,797 --> 00:03:52,433
Počkaj, dajte mi moju kameru.

11
00:03:52,533 --> 00:03:53,834
Niečo tu horí.
To horí motor.

12
00:03:53,934 --> 00:03:56,804
Rozjebaný predok.
Upokojte sa. Upokojte sa.

13
00:03:56,904 --> 00:03:59,437
Dáš tomu jeleňovi
dýchanie z úst do úst?

14
00:04:02,475 --> 00:04:03,744
Zrazil si nejakého jeleňa alebo niečo také.

15
00:04:03,844 --> 00:04:05,746
Myslím si, Si v pohode, kámo.
Auto stále beží.

16
00:04:05,846 --> 00:04:08,449
- Som v pohode?! 700 dolárov
- Nič nevyteká...

17
00:04:08,550 --> 00:04:10,083
Pozri sa, nič
zo spodu nevyteká.

18
00:04:10,183 --> 00:04:11,719
Máš pravdu. Znelo to v pohode.

19
00:04:11,819 --> 00:04:14,018
- Môžeme sa tam dostať. Poď.
- Viem, ale jednoducho...

20
00:04:19,625 --> 00:04:21,726
Nebol to žiadny jeleň, kámo.

21
00:04:42,649 --> 00:04:44,316
Je to tu.

22
00:04:56,663 --> 00:04:59,066
- Kurva, čo to je?
- Tam.
........