1
00:00:19,751 --> 00:00:23,455
<i>ČIERNE MESTO</i>

2
00:00:24,826 --> 00:00:27,598
<i>ZRADCA
5. časť</i>

3
00:00:34,123 --> 00:00:38,617
<i>Stalo sa v Uhorsku, v rokoch 1700.</i>

4
00:00:38,618 --> 00:00:44,274
<i>František Rákóczi sa v Poľsku, so svojím
vojskom, chystá na nový boj za slobodu.</i>

5
00:00:44,275 --> 00:00:47,643
<i>Pod jeho zástavu sa zhromažďujú
zástupcovia všetkých krajov,</i>

6
00:00:47,644 --> 00:00:52,457
<i>ale páni zo Spišskej stolice sa
starajú len o svoje vlastné záležitosti.</i>

7
00:00:52,458 --> 00:00:55,657
<i>Levoča nezloží čierny odev dovtedy,</i>

8
00:00:55,658 --> 00:00:58,842
<i>dokým sa nepomstí za smrť richtára Kramlera,</i>

9
00:00:58,843 --> 00:01:00,874
<i>vrahovi podžupanovi.</i>

10
00:01:00,875 --> 00:01:04,003
<i>Görgey, svoju dcéru Rozáliu</i>

11
00:01:04,004 --> 00:01:08,122
<i>s ujom Quendelom, pod falošným
menom, ako Rozáliu Otrokócsyovú</i>

12
00:01:08,123 --> 00:01:11,736
<i>posiela do Levočského
ústavu na výchovu mladých dám.</i>

13
00:01:11,737 --> 00:01:14,865
<i>Po ceste Rozáliu prepadnú zbojníci,</i>

14
00:01:14,866 --> 00:01:20,595
<i>ale zachráni sa, zoznámi sa a zamiluje sa
do najmladšieho levočského senátora</i>

15
00:01:20,596 --> 00:01:25,029
<i>Antala Fabriciusa.</i>

16
00:01:32,794 --> 00:01:34,966
Poďme, poďme.

17
00:01:36,667 --> 00:01:38,842
Hej, stoj! Čo chcete?

18
00:01:38,843 --> 00:01:41,147
Je doma gazda?

19
00:01:41,148 --> 00:01:43,345
To záleží na tom, kto ho hľadá.

20
00:01:43,346 --> 00:01:45,082
Čo vás do toho?

21
00:01:45,083 --> 00:01:46,617
Sme hostia a bodka!

22
00:01:46,618 --> 00:01:49,450
Ja som zeman a pre vás nie
som nijaký hej-poď sem! Bodka!

23
00:01:49,451 --> 00:01:51,786
A kto je vaša milosť, ak vás neurazím?

........