1
00:00:37,265 --> 00:00:42,377
Film o německo-rakouské
Himalájské expedici 1953

2
00:00:43,750 --> 00:00:48,039
Autorizované vydání
pro všechny země světa

3
00:00:49,882 --> 00:00:52,103
Režie a kamera

4
00:00:55,437 --> 00:00:57,451
Hudba

5
00:01:32,519 --> 00:01:35,450
Bitva o Nanga Parbat, horu hrůzy,

6
00:01:35,651 --> 00:01:37,737
je zastíněna tragédií,

7
00:01:37,938 --> 00:01:44,317
která v historii dobývání osmitisícových
obrů naší planety nemá obdoby.

8
00:01:44,518 --> 00:01:47,584
Sedm výprav, z toho pět německých,

9
00:01:47,785 --> 00:01:52,203
útočilo marně na tento
západní pilíř Himalájí.

10
00:01:52,404 --> 00:01:57,914
Třicet jeden mužů, horolezců
a nosičů různých národností,

11
00:01:58,115 --> 00:02:00,280
tu ztratilo svůj život.

12
00:02:00,481 --> 00:02:03,454
IN MEMORIAM

13
00:02:04,211 --> 00:02:06,855
1895... A.F. Mummery, Anglie
a dva nosiči Gurkha

14
00:02:07,056 --> 00:02:12,166
1934... Němci Ludwig Drexel, Uli Wieland,
Willo Welzenbach, Willi Merkl a šest šerpů

15
00:02:12,367 --> 00:02:17,728
1937... Němci a Rakušané Dr. Karl Wien, Pert
Fankhauser, Adolf Göttner, Dr. Hans Hartmann,

16
00:02:17,929 --> 00:02:21,586
Dr. Günter Hepp, Peter Müllritter,
Martin Pfeffer a devět nosičů.

17
00:02:21,787 --> 00:02:23,597
1950... Crace a Thornley, Anglie

18
00:02:24,029 --> 00:02:26,835
31 mrtvých

19
00:02:29,127 --> 00:02:31,585
A přesto...

20
00:02:32,414 --> 00:02:37,248
...1953
Nový útok na "německou" horu osudu.

21
00:02:41,149 --> 00:02:45,036
<b>Německo-rakouská
himalájská expedice je připravena!</b>

22
00:02:45,417 --> 00:02:48,577
<b>Kdo je Dr. Karl Herrligkoffer?</b>

23
........