1
00:00:00,000 --> 00:00:03,440
V predchádzajúcich dieloch The Walking Dead

2
00:00:03,500 --> 00:00:05,550
- Som Gabriel
- Povedali ste, že máte kostol.

3
00:00:05,580 --> 00:00:08,680
Neverím tomu chlapovi.
Niečo skrýva.

4
00:00:08,710 --> 00:00:10,950
Toto je sklad potravín.
Slúžil celému kraju.

5
00:00:10,960 --> 00:00:12,570
Musíme ísť po Gabriela.

6
00:00:12,590 --> 00:00:14,930
- Čo sa stalo?
- Neviem.

7
00:00:14,960 --> 00:00:17,970
Dostaneme Eugena do Washingtonu
a on dokáže, aby mŕtvy zomreli

8
00:00:18,000 --> 00:00:20,020
tak živí zase budú mať
svoj svet späť.

9
00:00:20,050 --> 00:00:22,370
- Sme za.
Poďme na to.

10
00:00:23,830 --> 00:00:26,260
Dobrá správa je,
že ešte nie si mŕtvy.

11
00:00:26,290 --> 00:00:28,510
Ale na konci dňa

12
00:00:28,550 --> 00:00:30,510
ľudia musia jesť.

13
00:00:46,330 --> 00:00:48,970
Zdržiavať sa tu je asi dosť hlúpe.

14
00:00:49,400 --> 00:00:50,970
Nebezpečné.

15
00:00:51,480 --> 00:00:53,350
Neviem, možno nie.

16
00:00:56,680 --> 00:00:59,420
Vidíš hrozbu.

17
00:01:00,280 --> 00:01:02,130
To je niečo.

18
00:01:02,550 --> 00:01:05,750
Keď na nich pozerám,
cítim sa vo všetkom lepšie.

19
00:01:05,760 --> 00:01:09,440
Mama zvykla hovoriť, že každý deň
nad zemou je výhrou.

20
00:01:09,480 --> 00:01:12,150
Už to síce viac neplatí, ale

21
00:01:12,220 --> 00:01:14,440
aspoň máš nejakú perspektívu.

22
00:01:20,880 --> 00:01:23,150
To sklo praskne.

23
00:01:23,200 --> 00:01:25,220
........