1
00:00:01,001 --> 00:00:02,794
Prešli ste prvým testom.

2
00:00:03,003 --> 00:00:06,006
Keď začneme,
nebude cesty späť. Rozumiete?

3
00:00:06,131 --> 00:00:07,633
Nasledujte ma!
Ideme!

4
00:00:11,887 --> 00:00:13,263
<i>Súsreď sa.</i>

5
00:00:13,263 --> 00:00:14,348
<i>Súsreď sa na pustenie.</i>

6
00:00:15,015 --> 00:00:16,683
Pustenie?

7
00:00:16,767 --> 00:00:18,393
To radšej na držanie, ak ti to nevadí.

8
00:00:20,938 --> 00:00:22,105
Dosť bolo vtipov.

9
00:00:22,189 --> 00:00:23,315
Sústreď sa.

10
00:00:30,155 --> 00:00:31,865
Pokúšam sa.

11
00:00:31,865 --> 00:00:34,535
Urobiť alebo neurobiť.
Žiadne skúsiť.

12
00:00:34,576 --> 00:00:38,622
Čo to vlastne znamená?
Ako mám niečo urobiť, ak to neskúsim.

13
00:00:39,706 --> 00:00:41,834
No... vieš...

14
00:00:43,085 --> 00:00:47,589
Vlastne, to stále miatlo aj mňa,
ale Majster Yoda to často hovoril.

15
00:00:49,091 --> 00:00:52,803
Myslel som, že tieto Jedi
veci budú zaujímavejšie.

16
00:00:52,803 --> 00:00:54,680
Ani sa nečudujem,
že to vaše náboženstvo vymrelo.

17
00:00:56,473 --> 00:01:02,312
No tak mladý, urob niečo.
Pobav ma. Použi Silu.

18
00:01:09,945 --> 00:01:11,238
Musí tu byť?

19
00:01:11,446 --> 00:01:15,242
Je otravný, ale stále tu budú nejaké
rozptýlenia a ty musíš sa naučiť sústrediť.

20
00:01:16,326 --> 00:01:17,494
Skúsme niečo iné.

21
00:01:25,169 --> 00:01:26,545
Kedy dostanem vlastný?

22
00:01:26,628 --> 00:01:29,506
Mať vlastný svetelný meč,
neznamená byť Jedim.

23
00:01:30,174 --> 00:01:33,552
........